Medlemsträff 16/7

Den 16/7 anordnades medlemsträff hemma hos Börje Nilsson i Backa, Ljuder. Ett tjugotal medlemmar närvarade. Vi började med att fika tillsammans. Sedan hade vi en lång diskussion angående den inkomna motionen. Medlemmarna fick sedan information från styrelsen. Vi diskuterade frågan om vi ska erbjuda medlemmar profilkläder med lokalt tryck för kronoberg. Vi kom gemensamt fram […]

Medlemsträff 16/7 Läs mer »