Distrikt

Föreningen Nordsvenska Hästen är indelad i distrikt som huvudsakligen följer länsgränserna. I distrikten sker den huvudsakliga verksamheten, såsom avelsarbetet, sammankomster med häst, kurser i körning med häst och mycket annat. Vad arbetet som fullmäktige och förtroendevald i ett distrikt innebär kan du läsa mer om här!

FNH Västerbotten

AC

Fullmäktige
Inger Vincent
070-258 99 32

Hemsida

FNH Norrbotten

BD

Fullmäktige
Helene Skogqvist
070-325 32 52

Hemsida

FNH Uppland

FNH Uppland

C

Fullmäktige
Ann-Christin Lindqvist
070-263 66 06
Elisabeth Larsson
070-274 23 33

Sida

FNH Södermanland

D

Fullmäktige
Peter Samuelsson
070-488 58 48
Anna Thulin Glöersen
070-467 84 95

Hemsida

FNH Östergötland

FNH Östergötland

E

Fullmäktige
Göran Molin
070-374 01 50
Eva Samelius
070-954 54 64

Hemsida

FNH Jönköping

F

 Fullmäktige
Gunnar Gärdeborg
070-260 99 53
Kenth Jansson
076-8075015

Hemsida

FNH Kronoberg

FNH Kronoberg

G

Fullmäktige
Anna Berglund
070-203 75 75
Maria Hellmouth
073-360 60 40

Sida

FNH Kalmar

H

Fullmäktige
Solveig Thorvaldsson
0480-921 70
Tony Lindgren
076-103 14 03

Hemsida

FNH Gotland

I

Fullmäktige
Ellen Norrby
073-567 55 04

Sida

FNH Blekinge

K

Fullmäktige
Nanna Engstrand
070-992 12 10

Hemsida

FNH Skåne

LM

Fullmäktige
Annki Enberg
070-255 13 39
Anika Hermansson
070-364 92 06

Sida

FNH Halland

N

Fullmäktige
Christel Carlsson
076-033 66 13
Inger Larsson
070-693 08 76

Sida

FNH Göteborg/Bohuslän

FNH Göteborg/Bohuslän

O

Fullmäktige
Björn Nordmark
070-346 91 10
Sune Hjerpe
0303-77 40 34
Ulrika Pettersson
070-590 92 84

Sida

FNH Norra Älvsborg

PN

Fullmäktige
Anne Hummel
073-976 73 37
Sven-Erik Häll

FNH Södra Älvsborg

FNH Södra Älvsborg

PS

Fullmäktige
Hans Svensson
0325-763 79, 070-337 61 14
Ann-Christine Andersson
070-563 06 46

Hemsida

FNH Skaraborg

R

Fullmäktige
Kristina Stockman
0511-560 18
Christina Allansdotter
070-740 03 90

FNH Värmland

FNH Värmland

S

Fullmäktige
Maria Hofstedt
070-341 35 87
Ingela Arpi
0553-140 55

Sida

FNH Örebro

T

Fullmäktige
Ola Sjölin
070-668 51 10
Anna Karlsson
072-014 64 16

Hemsida

FNH Västmanland

U

Fullmäktige
Jennie Preiholt
070-286 99 24

Hemsida

FNH Dalarna

W

Fullmäktige
Jessica Rytter
073-922 22 15
Linn Gustavsson
070-635 95 29

Hemsida

FNH Gävleborg

FNH Gävleborg

X

Fullmäktige
Martin Ståhlklo
070-603 75 10
Jan-Erik Sundström
070-631 97 32

Hemsida

FNH Västernorrland

Y

Fullmäktige
Annelie Hamrin
070-381 24 00

Hemsida

FNH Jämtland/Härjedalen

Z

Fullmäktige
Marie Lidvall
073-182 44 06

Hemsida
Sida

FNH Jylland/Nord Midt

Danmark

Fullmäktige
Andrea Schmidt
0045-537 726 47

FNH Sjælland/Øerne

Danmark

Fullmäktige
John Isaksen
0045-578 401 68

Share This