Distrikt

Föreningen Nordsvenska Hästen är indelad i distrikt som huvudsakligen följer länsgränserna. I distrikten sker den huvudsakliga verksamheten, såsom avelsarbetet, sammankomster med häst, kurser i körning med häst och mycket annat.

Distrikt Fullmäktigeledamöter Telefon
AC Västerbotten Inger Vincent 070-258 99 32
BD Norrbotten Helene Skogqvist 070-325 32 52
C Uppland Ann-Christin Lindqvist
Elisabeth Larsson
070-263 66 06
070-274 23 33
D Södermanland Peter Samuelsson
Vakant
070-488 58 48
E Östergötland Göran Molin
Eva Samelius
Annika Karlsson
070-374 01 50
070-954 54 64
070-672 73 84
F Jönköping Gunnar Gärdeborg
Kenth Jansson
070-260 99 53
076-807 50 15
G Kronoberg Anna Berglund
Yvonne Ahlquist
070-203 75 75
070-606 57 09
H Kalmar Göran Jonasson 070-889 05 28
I Gotland Ellen Norrby 073-567 55 04
K Blekinge Nanna Engstrand 070-992 12 10
LM Skåne Annki Enberg
Pia Lund
070-255 13 39
070-607 21 07
N Halland Christel Carlsson
Inger Larsson
070-235 47 01
070-693 08 76
O Göteborg & Bohuslän Björn Nordmark
Sune Hjerpe
Anders Magnusson
070-346 91 10
0303-77 40 34
070-236 42 12
PN Norra Älvsborg Anne Hummel
Olle Pettersson
073-976 73 37
070-594 40 61
PS Södra Älvsborg Hans Svensson
Ann-Christine Andersson
0325-763 79
070-563 06 46
R Skaraborg Kristina Stockman
Christina Allansdotter
0511-560 18
070-740 03 90
S Värmland Maria Hofstedt
Ingela Arpi
070-341 35 87
0553-140 55
T Örebro Ola Sjölin
Anna Karlsson
070-668 51 10
072-014 64 16
U Västmanland Jennie Preiholt 070-286 99 24
W Dalarna Jessica Rytter
Linn Gustavsson
073-922 22 15
070-635 95 29
X Gävleborg Martin Ståhlklo
Jan-Erik Sundström
070-603 75 10
0290-382 51
Y Västernorrland Margareta Andersson 070-744 70 44
Z Jämtland/Härjedalen Marie Lidvall 073-182 44 06
DK Jylland Nord/Midt Andrea Schmidt 0045-53 772647
DK Sjælland/Øerne John Isaksen 0045-578 40168
DK Jylland Syd/Fyn Vilande distrikt