Välj en sida
Uppdraget från Jordbruksverket

FNH är avelsorganisation för all avel med nordsvensk brukshäst på uppdrag av Jordbruksverket och i enlighet med myndighetens föreskrifter.

Föreningen håller därvid register och för stambok över nordsvensk brukshäst. I förekommande fall utför FNH tilläggsregistrering för norsk dölahest som importeras till Sverige. Nordsvensken är en av de lantraser som Jordbruksverket har ett särskilt intresse för och ansvar att bevara.