Välj en sida
Uppdraget från Jordbruksverket

FNH är avelsorganisation för all avel med nordsvensk brukshäst på uppdrag av Jordbruksverket och i enlighet med myndighetens föreskrifter.

Föreningen håller därvid register och för stambok över nordsvensk brukshäst. I förekommande fall utför FNH tilläggsregistrering för norsk dölahest som importeras till Sverige. Nordsvensken är en av de lantraser som Jordbruksverket har ett särskilt intresse för och ansvar att bevara.
Share This