Välj en sida

Ägarbyte

Ägarbyte skall inrapporteras till registratorn.

Den blankett som det står ägarbevis alternativt ägaruppgift på och som sitter instoppat på passpärmens insida tas ur och uppgifterna på denna fylls i. Enklast är om säljaren först skriver under med sin namnteckning samt fyller i datum för ägarbyte. Ägaruppgiften lämnas sedan till köparen som fyller i sina uppgifter samt undertecknar. Därefter insänds det till registratorn.

Om detta papper inte finns kan ägarbytet göras med kopia på ex köpeavtal som grund.

Det är viktigt att komma ihåg att ägaruppgiften i passet inte är ett juridiskt bevis på att ni äger hästen.

Avgift

Kostnad för ägarbyte är 200 kr.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00

registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

10 + 4 =