Välj en sida

Registrering-, UELN– och chipnummer

I olika sammanhang kan olika nummer för en hästs identitet efterfrågas, här kommer en kort förklaring till de olika numrena.

Registreringsnummer  åtta siffror som i följande ordnings står för raskod 22, årtalet då hästen är född samt fyra siffror som tillhör just den hästen, börjar med 0xxx om det är ett sto och 5xxx om det är en hingst/valack. Registreringsnumret ser ofta ut så här 22-xx-xxxx, med bindesträck men kan även skrivas utan.

Chipnummer det speciella numret som just den individens chip har. Kan ha olika sifferkombinationer och finns inskrivet på ägaruppgiften samt där signalementsbeskrivningen är i hästens pass. I pass från 2016 finns det även på sidan. Från 1 juli 2009 kom krav på att alla hästar ska chipmärkas men före det finns det många som inte är det. Om ens häst inte är chipmärkt kan man ta ut en godkänd chipmärkare som gör det. Passet måste då skickas in till registraturen tillsammans med chipmärkningsrapport, tagelprov och överblivna chipetiketter

UELN står för Universal Equine Lifetime Number, ett 15 siffrigt nummer som är motsvarigheten till våra personnummer. Det anger vilket land hästen kommer ifrån, raskoden samt individnummer. Detta nummer har blivit väldigt aktuellt sen Jordbruksverket kommit med nya regler vilket bland annat innebär att hästanläggningar ska registreras. I det fallet söks hästen igen i den centrala hästdatabasen, om man inte hittar UELN numret i hästens pass kan man skriva in det åttasiffriga registreringsnumret i rutan för UELN.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00 registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

7 + 8 =