Förkommen originalhandling

Då hästpass eller betäckningsrapport har förkommit ska hästhållaren inkomma med uppgift om detta till registrator. Orsak till förlusten ska anges. Annonsering om dödande av originalhandling sker på FNH:s hemsida.
Se nedan för mer information.

Pass:
Då identitetshandling förkommit ska hästens identitet fastställas genom avläsning av chip om sådan finns. Vi oklarheter kan registratorn kräva DNA-analys eller andra kompletteringar. Ifylld signalementsbeskrivning med chipnummer, utförd av Svenska Hästavelsförbundets godkända ID-kontrollanter, skickas till registraturen för att ett duplikat ska kunna utfärdas. I den kopia av identitetshandling som utfärdas ska det tydligt framgå att det är ett duplikat. Duplikat innebär automatiskt att hästen tas ur livsmedelskedjan. Efterlysning av förlorad originalhandling ska ske på föreningens hemsida för en period av 30 dagar. Kostnad för detta 1 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev. Vid ägarbyte ska ägarbeviset insändas till registratorn för införande av nya uppgifter.

Betäckningsrapport:
Om betäckningsrapporten har förkommit kan kopia på hingsthållarens exemplar accepteras. Noggrann kontroll mot språngrulla görs för att säkerställa att korrekta uppgifter registreras. Eventuellt kan DNA-typning bli aktuell. I övrigt gäller samma information vid dödande av originalhandling som för pass.