Välj en sida

Förekommen orginalhandling

Då hästpass eller betäckningsrapport har förkommit ska hästhållaren inkomma med uppgift om detta till registrator. Orsak till förlusten ska anges. Annonsering om dödande av originalhandling sker här.

Pass

Då identitetshandling förkommit ska hästens identitet fastställas genom avläsning av chip om sådan finns. Vi oklarheter kan registratorn kräva DNA-analys eller andra kompletteringar. Ifylld signalementsbeskrivning med chipnummer, utförd av Svenska Hästavelsförbundets godkända ID-kontrollanter, skickas till registraturen för att ett duplikat ska kunna utfärdas. I den kopia av identitetshandling som utfärdas ska det tydligt framgå att det är ett duplikat. Duplikat innebär automatiskt att hästen tas ur livsmedelskedjan. Efterlysning av förlorad originalhandling ska ske på föreningens hemsida för en period av 30 dagar. Vid ägarbyte ska ägarbeviset insändas till registratorn för införande av nya uppgifter.

Betäckningsrapport

Om betäckningsrapporten har förkommit kan kopia på hingsthållarens exemplar accepteras. Noggrann kontroll mot språngrulla görs för att säkerställa att korrekta uppgifter registreras. Eventuellt kan DNA-typning bli aktuell. I övrigt gäller samma information vid dödande av originalhandling som för pass.

s

Dödande av orginalhandling

Ny passansökan har inkommit;
– Dumper 22095071 äg Susann Lille, Mölltorp ansöker om duplikat pass då originalpasset är borttappat.

Avgift

Kostnad för detta 1 300 kr. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00 registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

6 + 11 =