Förekommen orginalhandling

Då hästpass eller betäckningsrapport har förkommit ska hästhållaren inkomma med uppgift om detta till registrator. Orsak till förlusten ska anges. Annonsering om dödande av originalhandling sker här.

Pass
Då identitetshandling förkommit ska hästens identitet fastställas genom avläsning av chip om sådan finns. Vi oklarheter kan registratorn kräva DNA-analys eller andra kompletteringar. Ifylld signalementsbeskrivning med chipnummer, utförd av Svenska Hästavelsförbundets godkända ID-kontrollanter, skickas till registraturen för att ett duplikat ska kunna utfärdas. I den kopia av identitetshandling som utfärdas ska det tydligt framgå att det är ett duplikat. Duplikat innebär automatiskt att hästen tas ur livsmedelskedjan. Efterlysning av förlorad originalhandling ska ske på föreningens hemsida för en period av 30 dagar. Vid ägarbyte ska ägarbeviset insändas till registratorn för införande av nya uppgifter.

Betäckningsrapport
Om betäckningsrapporten har förkommit kan kopia på hingsthållarens exemplar accepteras. Noggrann kontroll mot språngrulla görs för att säkerställa att korrekta uppgifter registreras. Eventuellt kan DNA-typning bli aktuell. I övrigt gäller samma information vid dödande av originalhandling som för pass.

Avgift

Kostnad för detta 1 300 kr. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Avgifter och kostnader betalas i förskott. Ange hästens namn och registreringsnummer samt vad betalningen avser.

SWISH 123 063 13 82
Plusgiro 645 24 20-0
BIC/IBAN HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683

Ej kompletta ansökningar
För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 300 kr inklusive moms per börjad halvtimme, faktureras hästägaren.  Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Dödande av originalhandling

Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling. Om inga protester har inkommit inom 30 dagar, eller senast angivet datum kommer nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till FNHs registratorn, se uppgifter nedan.

Blanketter

Ärende till registratorn

Ansökningsblankett för ärenden till registrator. Här kan du kryssa i vad ärendet gäller. Ladda ner blanketten 

Överlåtande av uppfödarskap

Blanketten ska bifogas med grundregisteransökan om moderstoets registrerade ägare inte är samma person som den som ska stå som uppfödare till årsfölet. Ladda ner blankett

Kontakta

FNHs Registrator

FNH Registrator/Språngrullaansvarig
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE
Mobil: 070-780 58 00
registrator@nordsvensken.org

Namn
E-post
Rubrik
Meddelande
Tack så mycket för ditt meddelande!
Det uppstod ett fel när meddelandet skickades. Vänligen verifiera alla fält igen.
Varukorg
Rulla till toppen