Välj en sida

Avliden häst

När din häst avlidit måste du skicka in passet till registratorn så att passet markuleras. Önskar du få tillbaka passet går det bra.

När en häst avlivats eller dött skickas passet in tillsammans med ett meddelande om att hästen inte längre är i livet.

Om du önskar det makulerade och hålslagna passet i retur ska det tydligt framgå på meddelandet, tillsammans med vilken adress det ska skickas till. Antagligen bifogas ett frankerat och adresserat kuvert, ingen avgift tas ut. Önskas det makulerade passet i retur med rekommenderat brev tas en kostnad ut på 300:-/försändelse. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Om hästen avlivats på slakteri får vi ett intyg därifrån. Vid slakt på slakteri ombesörjs passhanteringen av slakteriet.

Avgift

Önskas det makulerade passet i retur med rekommenderat brev tas en kostnad ut på 300 kr/försändelse.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00

registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

1 + 1 =