Välj en sida

Vi värnar om den nordsvenska brukshästen

Den nordsvenska brukshästen är en sund och tålig häst som lämpar sig till såväl körning som ridning. I snart 100 år har Föreningen Nordsvenska Hästen arbetat med att bevara och föra den nordsvenska brukshästen framåt i tiden. Ditt medlemskap är värdefullt i detta arbete!

Senaste nytt

Nominera till Hästnäringens Unga Ledare 

Föreningen Nordsvenska Hästen har möjlighet att nominera ungdomar till ledarskapsutbildningen ”Hästnäringens Unga Ledare (HUL)”.  Utbildningen vänder sig till ungdomar som är 15 – 20 år och intresserade av att vara med och utveckla...

Avelskonferensen 2022 inställd!

 Tyvärr har Avelskonferensen, som var planerad att hållas i februari 2022, ställts in på grund av den ökande smittan av covid-19. 

Glöm inte att skicka in bild till stamboken

Stamboksfördes eller höjdes avelsvärdesklassen på ditt sto eller hingst 2021? Eller fick ditt treåriga sto diplom 2021? Glöm då inte att skicka in en uppställd bild till kommande stambok! Du skickar bilden senast i början på mars till...

Inbjudan till digitalt seminarium om inavel/linjeavel

Sveriges Shetlandssällskap & Svenska Hästavelsförbundet bjuder in till digitalt seminarium om inavel/linjeavel tisdagen den 25 januari 2022 kl. 19.30, via Zoom Föreläsare: Dr Andy Dell, doktor inom bevarandebiologi hos häst. Andy är själv...

Distrikt

Dödande av originalhandling

Ny passansökan har inkommit;
20211220 för Albin 22-17-5128 och 20211230 för Wallander 22-09-5042.
Efterlysning av förlorad originalhandling ska ske på föreningens hemsida för en period av 30 dagar

Avelshingstar

Letar du hingst till ditt sto? På kartan ser du de hingstar som är verksamma i avel. Och i hingstregistret finner du även bilder och info om utgångna hingstar.

Nordsvenskar till salu

Ett år med den nordsvenska hästen

Stambokens nytta och betydelse

Den Nordsvenska stamboken är ju den avelsintresserades ”Bibel”. Här kan man gå tillbaka och ta fram generationerna på sin häst till begynnelsen.

Aktiviteter

Inget evenemang hittades!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Bevarande av ett svenskt kulturarv sedan 1924

Föreningens övergripande och långsiktiga mål för den Nordsvenska Brukshästen är ”Att bevara den Nordsvenska Brukshästen som en allsidig körhäst, för arbete och fritid, med gott temperament, väl förankrad i svensk historia med en bred genetisk bas”. Genom avelsvärdering grundad på härstamning, avkommebedömning, exteriörbedömning och obligatoriskt körprov vidmakthålla och förbättra rasens mycket goda draglagsegenskaper och sundhet. Den Nordsvenska Brukshästens bevarandevärde måste skattas högt.