Välj en sida

Tilläggsregistrering

Hästar som kommer från annat EU land och vistas i Sverige mer än 90 dagar skall tilläggsregistreras.

Hästens signalement skall kontrolleras mot passet av godkänd id-kontrollant, om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske.

N

Följande ska skickas in till registaturen för att göra tilläggsregistreringar:

  • Passet i original
  • Hästens ägande skall styrkas antingen genom att bifoga en kopia på köpeavtal eller köpekvitto där uppgift om säljare, köpare, hästens namn och datum från vilket ägarskapet framgår. Om inte detta finns skall ett alternativt ägarintyg bifogas.

Det utländska passet kommer inte att bytas ut mot ett svenskt om det uppfyller de krav som EU har fastställt. Endast om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav kommer föreningen att arkivera det och utfärda ett svenskt pass.

Avgift

Kostnad för tilläggsregistrering är 300:-/ansökan. Ska införande i Grundstambok ske är avgiften 900:-/ansökan. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00 registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

7 + 13 =