Tilläggsregistrering

Mer än 90 dagar i Sverige

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1-2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige då den vistas i Sverige mer än 90 dagar.

Följande behöver skickas in;
Identitetskontroll. Hästens signalement skall kontrolleras mot passet av godkänd id-kontrollant, om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske.
Passet i original
Ägande. Hästens ägande skall styrkas antingen genom att bifoga en kopia på köpeavtal eller köpekvitto där uppgift om säljare, köpare, hästens namn och datum från vilket ägarskapet framgår. Om inte detta finns skall ett alternativt ägarintyg bifogas.
Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.

Det utländska passet kommer inte att bytas ut mot ett svenskt om det uppfyller de krav som EU har fastställt. Endast om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav kommer föreningen att arkivera det och utfärda ett svenskt pass.

Avgift

Kostnad för tilläggsregistrering är 300 kr/ansökan. Ska införande i Grundstambok ske är avgiften 1 000 kr/ansökan. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Avgifter och kostnader betalas i förskott. Ange hästens namn och registreringsnummer samt vad betalningen avser.

SWISH 123 063 13 82
Plusgiro 645 24 20-0
BIC/IBAN HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683

Ej kompletta ansökningar
För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 300 kr inklusive moms per börjad halvtimme, faktureras hästägaren.  Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Blanketter

Ärende till registratorn

Ansökningsblankett för ärenden till registrator. Här kan du kryssa i vad ärendet gäller. Ladda ner blanketten 

Överlåtande av uppfödarskap

Blanketten ska bifogas med grundregisteransökan om moderstoets registrerade ägare inte är samma person som den som ska stå som uppfödare till årsfölet. Ladda ner blankett

Kontakta

FNHs Registrator

FNH Registrator/Språngrullaansvarig
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE
Mobil: 070-780 58 00
registrator@nordsvensken.org

Namn
E-post
Rubrik
Meddelande
Tack så mycket för ditt meddelande!
Det uppstod ett fel när meddelandet skickades. Vänligen verifiera alla fält igen.
Varukorg
Rulla till toppen