Välj en sida

Uppdatera uppgifter i passet

Du måste alltid skicka in passet när uppgifterna i det ska uppdateras, exempel på detta är;

$

Om du låtit chipmärka din häst då den inte varit det innan alt låtit chipmärka om den.

$

När din häst kastrerats (vanligt att det gått ett längre tag på äldre hästar).

$

När din häst tagits ur livsmedelskedjan för att den behandlats med läkemedel som inte är godkända för livsmedelsproducerande djur.

$

När hästen signalement behöver ändras i passet. En signalementsbeskrivning av godkänd id-kontrollant ska bifogas.

Enligt EU-förordningen ska passet skickas in inom 30 dagar för uppdatering från den händelse som påverkar uppgifterna i passet. Om din häst fått läkemedel som gör att den inte längre får användas som livsmedel har du 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Avgift för hästpass

Kostnad för ändrng i hästpasset är 400 kr. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00

registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

1 + 2 =