Den nordsvenska hästens ursprung

Den gamla Svenska Lanthästen blev under 1800-talet genom inkorsningar starkt påverkad av ett flertal från kontinenten importerade, först lättare hästar av diverse raser, senare en rad tyngre hästraser.

Text skriven av Kjell Olsson
Rädda den gamla Svenska Lantrashästen

Med den omfattning som den planlösa korsningsaveln fick, skulle den gamla Svenska Lanthästen snart varit borta och glömd, om inte det pågående förstörelsearbetet blivit stoppat i elfte timmen.

Den som stoppade detta på 1890-talet var distriktveterinären Wilhelm Hallander Hedemora i Dalarna, denna man satte med utgångspunkt från sitt distrikt igång ett energiskt arbete med att dämpa upp korsningsvågen, ta tillvara de oblandade resterna av inhemskt hästmaterial och gå in på renavel på basis av detta material.

Hallander var inte den ende veterinären i landet som sett förfallet inom den Svenska Lanthästen. Den svenska veterinärkåren i sin helhet grep kraftigt in i arbetet med att rädda den Svenska Lanthästen.

Den rörelse som Hallander satt igång spred sig och man gick i de nordligaste länen in för en rekonstruktion av vår gamla Svenska Lanthäst. Genom renavel på de spillror som i avlägset belägna bygder räddats undan förödelsen.

Brist på hingstar

Bristen på Svenska Lanthästhingstar var dock stor, så därför vände man sig till Norge där renavel med den Norska Lanthästen samma som den Gudbrandsdalska hästen (år 1947 namnändrad till Dölahästen)- bedrivits sedan 1870-talet.

Med importerade Norska Dölehingstar till de Svenska Lanthäststona, därmed byggdes konsekvent och målmedvetet vår nygamla häst upp.

Den fick i det statliga premieringsreglementet av år 1900 för första gången den officiella rasbeteckningen NORDSVENSKA HÄSTEN. Så det är ju därmed 120 år sedan vår Nordsvenska Häst fick sitt namn.

Wilhelm Hallander

Tillbaka till grundaren Wilhelm Hallander som föddes 1864 i Lilla Harrie, Skåne, han gick bort 1922 blott 58 år gammal i cancer, då boende i Skara och var då professor i husdjursskötsel på veterinärinrättningen i Skara.

Hallander tog ju även fram dom första stamböckerna, dels förberedande band år 1909 och band I år 1915 och band II 1920, som jag strax kommer till.

Så man kan nog skänka en tacksamhetens tanke till Veterinären och Professorn Wilhelm Hallander att han räddade spillrorna av Lanthästen och att vi har vår fina  härliga och mycket användbara Nordsvenska Häst kvar idag!

Här kan du fördjupa dig om den nordsvenska brukshästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

 Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensk brukshäst – ett kulturarv

Den nordsvenska hästens ursprung

Avel

Betäckningsstatistik

Stamboken

Alla stamböcker

Stambokens nytta och betydelse

Antal stamboksförda ston och hingstar i fem årsintervall

Stostam

Stostammar

Vad är en stostam?

Hingstlinjer

Nordsvenska hingstlinjer/grenar

Premiering

Hästpremiernigsnämnden förr i tiden

Varukorg
Rulla till toppen