Den nordsvenska hästens ursprung

Den gamla Svenska Lanthästen blev under 1800-talet genom inkorsningar starkt påverkad av ett flertal från kontinenten importerade, först lättare hästar av diverse raser, senare en rad tyngre hästraser.

Med den omfattning som den planlösa korsningsaveln fick, skulle den gamla Svenska Lanthästen snart varit borta och glömd, om inte det pågående förstörelsearbetet blivit stoppat i elfte timmem.

Och den som stoppade detta på 1890-talet var distriktveterinären Wilhelm Hallander Hedemora i Dalarna, denna man satte med utgångspunkt från sitt distrikt igång ett energiskt arbete med att dämpa upp korsningsvågen, ta tillvara de oblandade resterna av inhemskt hästmaterial och gå in på renavel på basis av detta material.

Hallander var inte den ende veterinären i landet som sett förfallet inom den Svenska Lanthästen.
Den svenska veterinärkåren i sin helhet grep kraftigt in i arbetet med att rädda den Svenska Lanthästen.

Den rörelse som Hallander satt igång, spred sig och man gick i dom nordligaste länen in för en rekonstruktion av vår gamla Svenska Lanthäst genom renavel på dom spillror, som i avlägset belägna bygder räddats undan förödelsen.

Bristen på Svenska Lanthästhingstar var dock stor, så därför vände man sig till Norge där renavel med den Norska Lanthästen samma som den Gudbrandsdalska hästen (år 1947 namnändrad till Dölahästen)- bedrivits sedan 1870-talet.
Med importerade Norska Dölehingstar till de Svenska Lanthäststona, därmed byggdes konsekvent och målmedvetet vår nygamla häst upp.

Den fick i det statliga premieringsreglementet av år 1900 för första gången den officiella rasbeteckningen NORDSVENSKA HÄSTEN. Så det är ju därmed 120 år sedan vår Nordsvenska Häst fick sitt namn.

Tillbaka till grundaren Wilhelm Hallander som föddes 1864 i Lilla Harrie, Skåne, han gick bort 1922 blott 58 år gammal i cancer, då boende i Skara och var då professor i husdjursskötsel på veterinärinrättningen i Skara.
Hallander tog ju även fram dom första stamböckerna, dels förberedande band år 1909 och band I år 1915 och band II 1920, som jag strax kommer till.

Så man kan nog skänka en tacksamhetens tanke till Veterinären och Professorn Wilhelm Hallander att han räddade spillrorna av Lanthästen och att vi har vår fina härliga och mycket användbara Nordsvenska Häst kvar idag!

Kjell Olsson
Föreningen Nordsvenska Hästens stamboksredaktör

Lär dig mer!

Här kan du läsa lite statistik om den nordsvenska hästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

Stambokens nytta och betydelse
Den nordsvenska hästens ursprung