Integritetspolicy GDPR

Vi värnar om våra medlemmars personliga integritet.

Vi behandlar personuppgifter inom vår organisation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Det innebär i korthet;

FNH lämnar inte ut uppgifter från våra register till personer eller myndigheter som inte är behöriga att hantera informationen.
FNH har avtal med de registeradministratörer som hanterar personuppgifter angående våra medlemmar att de inte får lämna ut uppgifter utan vårt tillstånd.
Medlem har självfallet möjlighet att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i FNHs register.
Medlem har självklart möjlighet att ändra eller ta bort felaktiga uppgifter om dig själv i de register som vi använder.
FNH sparar inte uppgifter om dig längre än de är aktuella för vårt samarbete om det inte är påtvingat en längre tid av gällande lagstiftning.

När du betalar din medlemsavgift ingår vi ett ömsesidigt avtal. För att kunna uppfylla vår del av detta avtal (skicka ut tidning, stambok etc.) registrerar vi personuppgifter om dig och de behandlas i enlighet med vår integritetspolicy för medlemsregistret.

När det gäller personuppgifter om pass, ägarändringar eller liknande så använder vi oss av registret ”Blå Basen”. För de personuppgifter som finns i Blå Basen, som berör våra medlemmar, tillämpas Svenska Hästavelsförbundets integritetspolicy. Den kan läsa om på www.svehast.se.

Jag vill läsa mer om:

Den nordsvenska brukshästen
Unghingstprojektet
Stoinventeringen
KBI och FKP

Varukorg
Rulla till toppen