Vad är en stostam?

Har man ett sto så går man tillbaka på mödernet, mödernet är ju på vänster sida i stoets stamtavla i stamboken. Man följer mor, mormor, mormors mor och så vidare.

Följa sitt egets sto

Har man ett sto så går man tillbaka på mödernet, mödernet är ju på vänster sida i stoets stamtavla i stamboken. 

Man följer mor, mormor, mormors mor och så vidare. Det krävs att stona har ett stamboksnummer, det krävs ju också att man har tillgång till stamböckerna. Än en gång, stamböckerna är Nordsvenskens Bibel. För i Blå Basen finner man många gånger inte allt om man kommer ner i generationerna från mitten på 1900-talet och tidigare, då kan det stå okänd.

Namngivna numrerade stostammar

En av de äldsta stostammarna är Nr 41 Valde-stammen, här kan man spåra anmodern Krona med stamboksnummer 123. Krona var född 1897, 11 hingstar har godkänts ur denna stam den senaste var spetshingsten på Grevagården 2020 Vält (2122).

Stostammen får oftast namn från ex. första stamboksförda stoet eller en betydande hingstmatador som satt stora spår i aveln. I nyss nämnda stam Nr 41 har Valde 643 gett stostammen dess namn, en dotter dotter till Krona 123 var mor till Valde. Denna hingst var i sin tur far till 45 godkända hingstar och drygt 250 stamboksförda ston.

Även ett gårdsnamn kan ge stostammen sitt namn, ett sådant exempel är Nr 11 Kärra-stammen, där omfattande nordsvensk avel bedrevs på Kärra från 1930-talet fram till början 1970-talet, anmoder här var Hejma 5863.

En känd uppfödare kan ge stostammen dess namn, exempelvis Nr 51 Rodin-stammen där Kerstin och Stig Rodin bedrivit avel sedan mitten på 1960-talet, anmoder här var Docka 4350.

Numrerade stostammar

Stostammarna började presenteras år 1989, då 1986 års födda hingstar blev godkända  på avelsvärderingarna detta år. Så kravet är att det godkänts en hingst ur stostammen efter nyss nämnda år och då namnges och placeras in i nummerföljd om den är ny. Hingstar som godkänts senare med känd stostam sätts in under sin respektive stostam. Detta arbete gjordes av Valter Elgeskog, han var lektor från Linköping. Det var inte många hingstpremieringar och även sommarpremieringar som denna hästintresserade man missade, han hade för övrigt sommarställe i Bokenäs i Bohuslän. Elgeskog höll på med detta arbete fram till ca. år 2000 .

Därefter fortsatte Per-Anders Sekund under några år att ge stostammarna namn. Från år 2007 har undertecknad, Kjell Olsson givit stostammarna sina namn.

Det finns idag 84 kända stostammar och, från och med stamboksband Nr 87 år 2011 finns även stostammen med på de nystamboksförda stona om den är känd. Den sista kända stostammen kom år 2018 och fick Nr 84 Morik-stammen då Morrgann (2094) godkändes på Grevagården.

På väg att försvinna

Cirka ett 15-tal av de kända, numrerade 84 stostammarna är på väg att försvinna, kanske någon redan är borta. De som är på väg att försvinna är Nr 1, 3, 6, 7, 9, 16, 18, 21, 22, 27, 31, 32, 39, 42, 52, 59, 62 och 77. Det är ju avkommor till dessa stostammar man skall ha i avel för att hålla den stammen vid ”liv”, annars är den snart borta. Granskningsgruppen har här lite koll vad som finns och kanske också distrikten skulle kunna hjälpa till och det skulle kanske stimulera avelsarbetet.

Men alla stostammarna är jätteviktiga att bevara och avla på och man ser ju hur fort det kan ske förändringar!

Här kan du fördjupa dig om den nordsvenska brukshästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

 Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensk brukshäst – ett kulturarv

Den nordsvenska hästens ursprung

Avel

Statistik på betäckningar

Stamboken

Alla stamböcker

Stambokens nytta och betydelse

Antal stamboksförda ston och hingstar i fem årsintervall

Stostam

Stostammar

Vad är en stostam?

Hingstlinjer

Nordsvenska hingstlinjer/grenar

Premiering

Hästpremiernigsnämnden förr i tiden

Varukorg
Rulla till toppen