Nordsvenska hingstar föreslagna av granskningsgruppen för spermasamling

Att en hingst står på listan över hingstar föreslagna av granskningsgruppen för spermasamling betyder att hingsten bär på exempelvis lite ovanligare gener som riskerar att försvinna. Det kan vara hingstlinjen men också stolinjen, en annorlunda färg eller en kombination av flera orsaker som Föreningen Nordsvenska Hästen finner lämpliga.

Vid eventuell tappning står Jordbruksverket för kostnaderna och de äger också rättigheterna till semin doserna. FNH föreslår aktuella hingstar med hänsyn till placering på listan och avstånd till stationen där tappning sker.

Listan ska vara ett levande dokument som följer utvecklingen för vårt avelsmaterial. FNH ser gärna att lämpliga söner efter hingstarna på listan sparas och visas fram på avelsvärdering. Om det i övrigt passar så använd gärna dessa hingstar i aveln.

Hingst Hingstlinje Motivering
Grupp 1 Isman 1983 Valde 643 En av två godkända hingstar ur Valdes hingstlinje över Rem 1214-Ylve 1325. Ur en stostam med få individer. 
Grupp 2 Max 2041 Isfot 846 Sista godkända hingst ur Isfots hingstlinje över Element 1452.
Bovi 2088 Unger 640 Sista godkända hingst ur Ungers hingstlinje.
Primör 2038 Gjestar N 1185 Kommer ur en stostam med något udda sammansättning, få individer av ston.
Grupp 3 Wellman 1993 Valde 643 Kommer ur en stostam med ovanlig sammansättning; har den ovanliga färgen isabell.
Halm 2034 Valde 643 En av Bergakungs tre godkända söner, Bergakung har en något ovanlig stam på mödernet.

p Granskningsgruppen

Sammankallande
Peter Ström
Slimminge 1216
264 91 KLIPPAN
Telefon 0435-231 51

Bengt Emanuelsson (ej i styrelsen)
Badgatan 6
467 31 GRÄSTORP

Per Ericsson (ej i styrelsen)
Kärra 4
516 96 APLARED
Telefon 070-528 00 98

Ersättare
Kåre Gustafson
Emmetorp
612 75 HÄLLESTAD
Telefon 070-555 04 63

Kjell Olsson
Lane-Ryrs Köperöd 350
451 93 UDDEVALLA
Telefon 0522-66 04 46

Share This