Språngrulle-och resultatrapportering

Språngrulle- och resultatrapportering

När avelssäsongen är över är det dags att rapportera in språngrulla och resultat för hingsten. Handlingarna ska vara inskickade senast den 30 september.

Rapporteringen består av:
  • Ifylld språngrulla över 2022 års betäckta ston. Ange noga betäckningsrapports­numret samt stoets registreringsnummer i språngrullan. Ta en kopia på språngrullan så ni har kvar den till nästa års resultatrapportering. Texta tydligt. Om stoet inte är registrerat i Sverige, skicka med kopia på passuppgifter.
  • De gröna kopiorna av betäckningsrapporten, kom ihåg att det måste vara serie L på betäckningsrapporterna.
  • Språngrulla med resultat för 2021 års betäckningar.
  • Ni som har rapporterat via webben, serie W, fyll i en språngrulla och skicka in den så blir er rapportering komplett. Gäller även resultat för 2020 års betäckningar.
Språngrulla ska in i tid

Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan, vilken senast 2022-09-30 ska ha kommit FNH:s språngrullaansvarig tillhanda. Om någon del av redovisningen inte inkommit 2022-10-01 ska detta rapporteras av resultatansvarig till styrelsen. Fullständig redovisning ska ha gjorts för att licens ska kunna lösas vid nästa licensansökan. Gäller även hingstar i utlandet samt hingstar som inte har betäckt några ston. Språngrulla bifogas, det går bra att kopiera denna om ni behöver fler. Språngrullablanketten finns även för nedladdning och ifyllnad via hemsidan, www.nordsvensken.org. 

Möjlighet att redovisa betäckningar digitalt

Från 2016 finns möjlighet att välja om man vill redovisa hingstarnas betäckningar via betäckningsrapportblock eller elektroniskt, beställning av både elektroniska rapporter och tryckta block görs via SH:s hemsida där betalning med de vanligaste typerna av kort kan göras. I annat fall ska betalning sättas in på SH:s bankgiro 5472–6930. Vid betalning till bankgirot, märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer eller stamboksnummer och leveransadress. Om du önskar elektroniska rapporter ange ditt kontos mejladress. Om uppgifterna inte får plats skicka ett mejl till dem med förtydligande. 

Mer information om dem finns på SH:s hemsida www.svehast.se. Kom ihåg att en språngrulla ska fyllas i och skickas in även om man använder sig av elektroniska rapporter.

Säkerställ stoets identitet genom att kontrollera stoets hästpass. Ofullständigt ifyllda språngrullor/rapporter kommer att återsändas till hingstägaren/hingsthållaren för komplettering. Om hingsten inte betäcker under året ska detta meddelas till FNH:s registratur. 

Länk till Svenska Hästavelsförbundets information om betäckningsrapportering för hingstar.

Stoägarens skyldighet

Utöver ovanstående rapportering skall stoägaren rapportera resultatet av betäckningen direkt till avelsorganisationen (FNH) enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Detta är särskilt viktigt om stoet har gått gall, kastat eller dött. Stoägaren ska förstås också rapportera till hingsthållaren .

Länk till Svenska Hästavelsförbundets information till storägare.

 

Här kan du ladda ner språngrullan som pdf. Dokumentet är ifyllnadsbart i datorn.

Detta ska skickas in;

Ifylld språngrulla över årets betäckta ston. Ange noga betäckningsrapports­numret samt stoets registreringsnummer i språngrullan. Ta en kopia på språngrullan så ni har kvar den till nästa års resultatrapportering. Texta tydligt.
Om stoet inte är registrerat i Sverige, skicka med kopia på passuppgifter
De gröna kopiorna av betäckningsrapporten, kom ihåg att det måste vara serie L på betäckningsrapporterna.
Språngrulla med resultat för fjolårets betäckningar.

Ni som har rapporterat via webben, serie W, fyll i en språngrulla och skicka in den så blir er rapportering komplett.
Gäller även resultat för fjolårets betäckningar.

Varukorg
Rulla till toppen