Stoinventering

Syftet med stoinventeringen är att plocka ut ston som är lite udda i sin stam. Det kan var en stam där hingstar kommer fram som inte använts så mycket, udda kombinationer, stostammar som är på väg att försvinna med mera.

Granskningsgruppen får en  sammanställning från distrikten. Där går vi tillbaka i stamboken och tittar på stammen. Tittar vi på de första leden i härstamningen vill vi inte ha för mycket linjeavel. Hänsyn tas även till en mindre vanlig färg.

När stona tagits ut av granskningsgruppen skickas en sammanställning till sekreteraren, som sedan skickar brev till stoägaren. Där framgår att denne har ett sto med intressant härstamning och att stoet bör användas i avel. Detta är naturligtvis frivilligt och skall endast ses som en rekommendation. Om man som stoägare inte är intresserad av avel, kanske stoet kan lånas eller leasas ut till någon intresserad. Detta brev är en värdehandling som ska följa hästen vid ägarbyte.

Framledes vill vi att detta leder till att bredda aveln på vår nordsvenska häst. Vi skall inte sluta avla på övriga ston, alla ston är viktiga att hålla igång i avel så att inte betäckningssiffrorna sjunker mera.

Det finns stoägare som ringer när de fått brevet och undrar, vad skall vi betäcka stoet med för hingst? Då har vi sagt att en viss hingst rekommenderar vi inte, men gå gärna in och titta på hingstlinjerna i senaste hingstkatalog, jämför med stoets härstamning och titta på de olika hingstlinjerna. Om det passar stammässigt, använd då gärna hingstar med särskilt bevarandevärd stam dvs. med få individer kvar i hingstlinjen.

Peter Ström
Sammankallande i granskningsgruppen

Information till distrikten

Skicka in fler ston för granskning. Granskningsgruppen träffas två gånger per år, april och oktober

Sammanställning stoinventering

Till stoägare

Ladda ner, fyll i och skicka in till stoinventeringsansvarig i ditt distrikt.

Blankett stoinventering

Granskningsgruppen

Sammankallande
Peter Ström
Slimminge 1216
264 91 KLIPPAN
Telefon 0435-231 51

Bengt Emanuelsson (ej i styrelsen)
Badgatan 6
467 31 GRÄSTORP

Per Ericsson (ej i styrelsen)
Kärra 4
516 96 APLARED
Telefon 070-528 00 98

Ersättare
Kåre Gustafson
Emmetorp
610 12 HÄLLESTAD
Telefon 070-555 04 63

Kjell Olsson
Lane-Ryrs Köperöd 350
451 93 UDDEVALLA
Telefon 0522-66 04 46

Varukorg
Rulla till toppen