Välj en sida

Stora hingsthållarutmärkelsen

FNH:s styrelse har på styrelsemöte 2018-12-10 och 11 beslutat att införa ytterligare en utmärkelse för förtjänstfull hingsthållning. Sedan 2019 har Stora Hingsthållarutmärkelsen delats ut till 2 personer.

Statuterna ska vara samma som för Hingsthållarutmärkelsen med tillägg: Hingsthållning ska ha varit 25 år i obruten följd.

Mottagaren av priset ska vid tillfället för utdelningen var medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.

Styrelsen uppställde senare statuter för utmärkelsen:

  1. Förtjänstmedalj kan tilldelas hästavelsförenings hingsthållare eller hingstskötare samt enskild hingsthållare, som själv äger och sköter sin hingst eller enskild hingstägares hingstskötare.
  2. Förtjänstmedalj utdelas till person, som visat särskilt stort intresse för uppgiften och normalt endast i sådana fall, då hingsthållningen visat påtagliga spår i aveln.
  3. Förtjänstmedalj kan utdelas för minst 25 års, i obruten följd, väl vitsordad hingsthållning, endast i undantagsfall på kortare tid.
  4. Förtjänstmedalj kan ej utdelas retroaktivt, därest hingsthållningen upphört.
  5. Det tillkommer FNH:s styrelse att på distriktsstyrelses förslag besluta om förtjänstmedaljs utdelande.
  6. Samma hingsthållare kan tilldelas endast en medalj.

Stopptid för distrikten att inkomma med ansökningar är senast åtta veckor före årets fullmäktigemöte.

p Förslag till diplomets utdelande

Förslag till diplomets utdelande ställs till styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen och kan göras av distriktens styrelse. Stopptid att inkomma med ansökningar är senast åtta veckor före årets fullmäktigemöte.

Kontaktuppgifter till styrelsen