Välj en sida

Inför betäcknings-säsongen 2022

Nu är det dags att lösa betäckningslicens om du har för avsikt att använda din hingst i avel under 2022. Betäckningslicens är en förutsättning för att avkomman ska kunna registreras i Grundstambok avd. I. 

Avgift betäckningslicens

Betäckningslicensen ska vara betald INNAN första stoet betäcks. Betäckningslicensen kostar 500 kronor och ska vara FNH tillhanda på plusgirokonto 645 24 20-0 senast 2022-05-01. Ange hingstens namn på inbetalningen. Det går även bra att använda swish. Betala till 123 063 13 82 och ange hingstens namn och nummer. När betalningen har kommit in skickas betäckningslicensen ut till hingstägaren/hingsthållaren. 

Licensinbetalning FNH tillhanda 2022-05-02 – 2022-06-30, 500 kronor samt ett tillägg på 1 000 kronor/licens. Licensinbetalning FNH tillhanda 2022-07-01 och framåt, 500 kronor samt ett tillägg på 3 500 kronor/licens. I det fall hingsten ska verka i annat land, Norge eller Danmark, ska separata licenser lösas för respektive land. Endast en inbetalning per säsong krävs. 

Språngrulla ska in i tid

Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan, vilken senast 2022-09-30 ska ha kommit FNH:s språngrullaansvarig tillhanda. Om någon del av redovisningen inte inkommit 2022-10-01 ska detta rapporteras av resultatansvarig till styrelsen. Fullständig redovisning ska ha gjorts för att licens ska kunna lösas vid nästa licensansökan. Gäller även hingstar i utlandet samt hingstar som inte har betäckt några ston. Språngrulla bifogas, det går bra att kopiera denna om ni behöver fler. Språngrullablanketten finns även för nedladdning och ifyllnad via hemsidan, www.nordsvensken.org. 

Från 2016 finns möjlighet att välja om man vill redovisa hingstarnas betäckningar via betäckningsrapportblock eller elektroniskt, beställning av både elektroniska rapporter och tryckta block görs via SH:s hemsida där betalning med de vanligaste typerna av kort kan göras. I annat fall ska betalning sättas in på SH:s bankgiro 5472–6930. Vid betalning till bankgirot, märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer eller stamboksnummer och leveransadress. Om du önskar elektroniska rapporter ange ditt kontos mejladress. Om uppgifterna inte får plats skicka ett mejl till dem med förtydligande. 

Mer information om dem finns på SH:s hemsida www.svehast.se. Kom ihåg att en språngrulla ska fyllas i och skickas in även om man använder sig av elektroniska rapporter.

Säkerställ stoets identitet genom att kontrollera stoets hästpass. Ofullständigt ifyllda språngrullor/rapporter kommer att återsändas till hingstägaren/hingsthållaren för komplettering. Om hingsten inte betäcker under året ska detta meddelas till FNH:s registratur. 

Berättigad licens

För att hingsten ska vara berättigad till betäckningslicens krävs att den är godkänd för avel enligt FNH:s rasvisa krav, är visad för sundhetskontroll minst vartannat år, om inte annat har beslutats av FNH:s styrelse och att tidigare betäckningsredovisningar är kompletta. 

Uppfyller hingsten inte dessa krav ska ett betäckningsbevis eller betäckningsintyg lösas för att den ska kunna användas i avel. Betäckningsbevis – visad men inte godkänd på avelsvärdering eller betäckningsintyg – inte visad på avelsvärdering. 

Betäckningsbevis: Betalning FNH tillhanda senast 2022-05-01, 1 500 kronor/bevis. Betalning FNH tillhanda 2022-05-02 – 2022-06-30, 1 500 kronor samt ett tillägg på 1 000 kronor/bevis. Betalning FNH tillhanda 2022-07-01 och framåt, 1 500 kronor samt ett tillägg på 3 500 kronor/bevis. Avkomman införs i Grundstambok avd. II. 

Betäckningsintyg: Betalning FNH tillhanda senast 2022-05-01, 2 500 kronor/intyg. Betalning FNH tillhanda 2022-05-02 – 2022-06-30, 2 500 kronor/intyg samt ett tillägg på 1 000 kronor/intyg. Betalning FNH tillhanda 2021-07-01 och framåt, 2 500 kronor/intyg samt ett tillägg på 3 500 kronor/intyg. Avkomman införs i Grundstambok avd. II. 

FNH:s styrelse kan fatta beslut om test för smittsam sjukdom, till exempel CEM, efter riskbedömning för de hingstar som importerats från eller som verkat i avel i annat land. Om smittläget påkallar måste ökad vaksamhet vidtas och ytterligare information kommer då att spridas.

FNH är inte momsredovisningsskyldig, så det är ingen moms på betäckningslicens, betäckningsbevis eller betäckningsintyg, däremot är Svenska Hästavelsförbundet momsredovisningsskyldig så moms ingår i priset för betäckningsrapportsblocken. 

Lycka till under säsongen 2021! Må många ston bli dräktiga detta år!

Betala betäckningslicensen

Betäckningslicens kostar 500 kr och ska vara FNH tillhanda senast 2022-05-01. Betalning görs till plusgiro 645 24 20-0 eller Swish 123 063 13 82. Ange hingstens namn och stamboksnummer. Licensen skickas när betalning har inkommit.

Förseningsavgift
För sent inkommen betalning beslås med förseningsavgift, fram till sista juni 1 000 kr + 500 kr för licens. Från 1 juli 3 500 kr + 500 kr för licens.

Ladda ner språngrulla

Här kan du ladda ner språngrullan som pdf.

Språngrulla PDF

i

Betäcknnigsrapporter

Betäckningsrapport finns i pappersformat samt i elektronisk form. Båda varianterna beställs via SH’s hemsida svehast.se.

Priser
Elektroniska rapporter: styckpris 108 kr.
Tryckt pappersblock: 1083 kr/block om 10 rapporter. Tryckta rapporter säljs inte styckvis.

 

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

​Anna-Caisa nås via telefon: 070-780 58 00 mellan klockan 08:00 och 10:00 på vardagar. Du kan även maila till: registrator@nordsvensken.org

Meddela FNHs registrator/språngrullaansvarig;

N

Kastrerad, avliden eller bytt ägare

Är hingsten kastrerad, avliden eller har bytt ägare, var vänlig meddela FNH’s registrator.

N

Station

Om hingsten kommer att stå på station under betäckningssäsongen ska uppgift om detta lämnas av hingstägaren till FNH:s språngrullaansvarig så hingsten kan placeras i rätt län på till exempel FNH:s hemsida.

Kontakta registratorn

15 + 2 =