Inför betäckningssäsongen

Nu är det dags att lösa betäckningslicens om du har för avsikt att använda din hingst i avel. Betäckningslicens är en förutsättning för att avkomman ska kunna registreras i Grundstambok avd. I. 

Betäckningslicens

Berättigad licens

För att hingsten ska vara berättigad till att lösa betäckningslicens krävs att den är godkänd för avel enligt FNH:s rasvisa krav, är visad för sundhetskontroll minst vartannat år, om inte annat har beslutats av FNH:s styrelse och att tidigare betäckningsredovisningar är kompletta.

Meddela språngrullaansvarig

Om hingsten kommer att stå på station under betäckningssäsongen ska uppgift om detta lämnas av hingstägaren till FNH:s språngrullaansvarig så hingsten kan placeras i rätt län på till exempel FNH:s hemsida. 

Är hingsten kastrerad, avliden eller har bytt ägare, var vänlig meddela FNH’s registrator.

Avgift betäckningslicens

Betäckningslicensen ska vara betald innan första stoet betäcks. Betäckningslicensen kostar 500 kronor och ska vara FNH tillhanda på plusgirokonto 645 24 20-0 senast den 1 maj innevarande år. Ange hingstens namn på inbetalningen. Det går även bra att använda swish. Betala till 123 063 13 82 och ange hingstens namn och nummer. När betalningen har kommit in skickas betäckningslicensen ut till hingstägaren/hingsthållaren och informationen publiceras på föreningens hemsida.

Licensinbetalning FNH tillhanda 2 maj till och med 30 juni innevarande år, 500 kronor samt ett tillägg på 1 000 kronor/licens. Licensinbetalning FNH tillhanda 1 juli innevarande år och framåt, 500 kronor samt ett tillägg på 3 500 kronor/licens.

I det fall hingsten ska verka i annat land, Norge eller Danmark, ska separata licenser lösas för respektive land. Endast en inbetalning per säsong krävs. 

CEM – smittsam livmoderinflammation

På grunda av det något osäkra smittläget i våra grannländer vad gäller CEM så har FNH:s styrelse beslutat följande:
Hingst som förs in i Sverige för att verka i nordsvensk avel under betäckningssäsongen ska provtas för CEM och negativt svar ska uppvisas innan licens kan lösas.
Även ston som förs in i Sverige för betäckning, eller ston som efter betäckning utomlands återkommer, ska provtas innan stoet betäcks igen i Sverige.

Språngrulla ska in i tid!

Betäckningsrapport

Från 2016 finns möjlighet att välja om man vill redovisa hingstarnas betäckningar via betäckningsrapportblock eller elektroniskt, beställning av både elektroniska rapporter och tryckta block görs via SH:s hemsida där betalning med de vanligaste typerna av kort kan göras.

I annat fall ska betalning sättas in på SH:s bankgiro 5472–6930. Vid betalning till bankgirot, märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer eller stamboksnummer och leveransadress. Om uppgifterna inte får plats skicka ett mejl till dem med förtydligande.

Kom ihåg att en språngrulla ska fyllas i och skickas in även om man använder sig av elektroniska rapporter.

Priser

Betäckningsrapport finns i pappersformat samt i elektronisk form. Båda varianterna beställs via SH’s hemsida svehast.se.

Språngrulla

Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan, vilken senast den 30 september innevarande år ska ha kommit FNH:s språngrullaansvarig tillhanda tillsammans med betäckningsrapporterna. Om någon del av redovisningen inte inkommit den 1 oktober innevarande år ska detta rapporteras av språngrullaansvarig till styrelsen.

Fullständig redovisning ska ha gjorts för att licens ska kunna lösas vid nästa licensansökan. Gäller även hingstar i utlandet samt hingstar som inte har betäckt några ston.

Säkerställ stoets identitet genom att kontrollera stoets hästpass. Ofullständigt ifyllda språngrullor/rapporter kommer att återsändas till hingstägaren/hingsthållaren för komplettering. Om hingsten inte betäcker under året ska detta meddelas till FNH:s registratur.

Läs mer om språngrullans funktion och hur du rapporterar.

Posta alltid värdehandlingar i ett rekommenderat brev!

Ladda ner språngrulla

Här kan du ladda ner språngrullan som pdf. Språngrulla PDF

Semin för nordsvensk brukshäst

Det är tillåtet att använda semin inom avel av nordsvensk brukshäst enligt våra reglementen. Det tämligen omfattande regelverket kring semin står Jordbruksverket för (SJVFS 2015:1 Saknr M4). Därutöver gäller för nordsvensk brukshingst samma regler som vid naturlig betäckning. Det kan komma att krävas DNA-test på avkomman för att fastställa faderskap.

Inte uppfyller kraven

Uppfyller hingsten inte kraven för betäckningslicens ska ett betäckningsbevis eller betäckningsintyg lösas för att den ska kunna användas i avel.

Betäckningsbevis

Visad men inte godkänd på avelsvärdering.
Betalning FNH tillhanda senast den 1 maj innevarande år, 1 500 kronor/bevis. Betalning FNH tillhanda 2 maj – 30 juni innevarande år, 1 500 kronor samt ett tillägg på 1 000 kronor/bevis. Betalning FNH tillhanda 1 juli innevarande år och framåt, 1 500 kronor samt ett tillägg på 3 500 kronor/bevis. Avkomman införs i Grundstambok avd. II.

Betäckningsintyg

Inte visad på avelsvärdering. 
Betalning FNH tillhanda senast 1 maj innevarande år, 2 500 kronor/intyg. Betalning FNH tillhanda 2 maj – 30 juni innevarande år, 2 500 kronor/intyg samt ett tillägg på 1 000 kronor/intyg. Betalning FNH tillhanda 1 juli innevarande år och framåt, 2 500 kronor/intyg samt ett tillägg på 3 500 kronor/intyg. Avkomman införs i Grundstambok avd. II.

Kontakta

FNHs Registrator

FNH Registrator/Språngrullaansvarig
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE
Mobil: 070-780 58 00
registrator@nordsvensken.org

Namn
E-post
Rubrik
Meddelande
Tack så mycket för ditt meddelande!
Det uppstod ett fel när meddelandet skickades. Vänligen verifiera alla fält igen.
Varukorg
Rulla till toppen