Inför betäckningssäsongen 2020

Nu är det dags att lösa licens för din hingst om du har för avsikt att använda honom i avel under 2020. Betäckningslicens är en förutsättning för att avkomman ska kunna registreras i Grundstambok avd 1. Licensen ska vara betald innan första stoet betäcks. 

Avgift betäckningslicens
Betäckningslicens kostar 500 kr och ska vara FNH tillhanda senast 2020-05-01. Betalning görs till plusgiro 645 24 20-0 eller Swish 123 063 13 82. Ange hingstens namn och stamboksnummer. Licensen skickas när betalning har inkommit.

Hingstägare måste även meddela registrator Anna-Caisa Lindbäck var hingsten skall tjänstgöra under säsongen. Om inget annat anges antas hingsten stå hos ägaren.

För sent inkommen betalning beslås med förseningsavgift, fram till sista juni 1 000 kr + 500 kr. Från 1 juli 3 500 kr + 500 kr.

För hingst som verkar i annat land, Norge eller Danmark, ska separata licenser lösas för respektive land, dock endast en licensavgift.

Språngrulla ska in i tid
Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan. Denna ska i komplett skick sändas in efter avslutad säsong och vara registrator tillhanda senast 2020-09-30. Slarv med detta kan medföra problem att lösa licens vid nästa tillfälle. Observera att språngrulla ska skickas in även för licensierad hingst som inte betäckt några ston, liksom där elektronisk betäckningsrapport används.

Betäckningsrapport finns i pappersformat samt i elektronisk form. Båda varianterna beställs via SH’s hemsida svehast.se. Pris för 2020 är för elektroniska rapporter styckpris 108 kr och tryckt pappersblock 1083 kr/block om 10 rapporter. Tryckta rapporter säljs inte styckvis.

Berättigad licens
För att hingsten ska vara berättigad till licens krävs att den är godkänd för avel enligt FNH’s rasvisa krav, är visad för sundhetskontroll minst vartannat år och att tidigare betäckningsredovisningar är kompletta. Uppfyller hingsten inte dess krav men ändå verkar i avel kan betäckningsbevis lösas för den hingst som är visad men inte godkänd enligt rasvisa krav, eller betäckningsintyg för den hingst som inte är visad vid avelsvärdering. Dessa kostar 1 500 kr för betäckningsbevis, och 2 500 kr, betalningen FNH tillhanda senast 2020-05-01. Vid för sent inkommen betalning tillkommer förseningsavgift enligt ovan. Avkomma till dessa hingstar införs i Grundstambok avd II.

Lycka till under säsongen 2020! Må många ston bli dräktiga detta år!

r Meddela FNHs registrator/språngrullaansvarig

Är hingsten kastrerad, avliden eller har bytt ägare, var vänlig meddela FNH’s registrator.

Om hingsten kommer att stå på station under betäckningssäsongen ska uppgift om detta lämnas av hingstägaren till FNH:s språngrullaansvarig så hingsten kan placeras i rätt län på till exempel FNH:s hemsida.

i Språngrulla

Här kan du ladda ner språngrullan som pdf.

Språngrulla PDF

i Betäcknnigsrapporter

Betäckningsrapport finns i pappersformat samt i elektronisk form. Båda varianterna beställs via SH’s hemsida svehast.se.

Priser
Elektroniska rapporter: styckpris 108 kr.
Tryckt pappersblock: 1083 kr/block om 10 rapporter. Tryckta rapporter säljs inte styckvis.

FNH Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66, 952 04 PÅLÄNG
Telefon 070-780 58 00
Telefontid helgfri vardag 8.00-10.00
e-post: registrator@nordsvensken.org

p Betala betäckningslicensen

Betäckningslicens kostar 500 kr och ska vara FNH tillhanda senast 2020-05-01. Betalning görs till plusgiro 645 24 20-0 eller Swish 123 063 13 82. Ange hingstens namn och stamboksnummer. Licensen skickas när betalning har inkommit.

Förseningsavgift
För sent inkommen betalning beslås med förseningsavgift, fram till sista juni 1 000 kr + 500 kr. Från 1 juli 3 500 kr + 500 kr.

Share This