Häng med på våra aktiviteter! Alla välkomna! 24 - 25 september - Hassekurs i Faringe, dvs körkurs med Hasse Sidbäck. De sex platserna för ekipage är tingade men fotfolk är hjärtligt välkomna! 16...

läs mer