Stambokens nytta och betydelse

Den Nordsvenska stamboken är ju den avelsintresserades ”Bibel”. Här kan man gå tillbaka och ta fram generationerna på sin häst till begynnelsen.

Text skriven av Kjell Olsson

I stamboken kan man bland annar se släktskapet och lära sig härstamningen på sin häst. Många som jag ställt frågan till ”vad har du för härstamning på din häst?”, de flesta kan svara vem som är far och mor till hästen men sedan är det stopp!

Det är ju här som det viktiga kommer, att veta fortsättningen ner i stammen. Det är ju jätteviktigt att undvika allt för nära släktskap på sin häst och den kunskapen lär man sig när man läser stamboken och ser släktskapsförhållanden.

Många säger att det är bara att gå in i Blå Basen, visst men man ser inte allt, för längre ner i generationerna är det inte uppdaterat.

Hur läser man stamboken och vad innehåller den?

Jo, på varje stamboksbands rygg står det vilket år just den boken är från, nr på bandet, vilka ston och hingstars stamboksnummer som dom tilldelats just detta år och finns med i bandet.

Börjar man bläddra kommer man först till förkortningar, måttuppgifter, påängsiffror exteriör, bruksprov, frivilligt körprov, innehållsförteckning, lite adressuppgifter, hur många ston och hingstar som stbf. från resp. län detta år och lite information.

Sedan kommer man till stamboksförda ston äg. färg, måttuppgifter, stamboksnummer, stamtavlor, mödernet på vänster sida fädernet på höger sida och uppgifter om avelsvärdeklass, kritik exteriör, meriter, avkomma m.m.

Därefter kommer stamboksförda hingstar äg. färg, måttuppgifter, stamboksnummer, samma upplägg här med presentation av stam, avelsvärdeklass, exteriör och bruksprovskritik.

Årets godkända prövohingstar.

Sammanställningar ston, betäckningar och föl, ägarändringar m.m.

Sammanställning stamboksförda ston i alfabetisk ordning, samma även stamboksförda hingstar och prövohingstar.

Ägare till stamboksförda ston i alfabetisk ordning, samma även till stamboksförda hingstars och prövohingstars ägare.

Fadershingstar till stamboksförda ston och hingstar under året.
(intressant information)

Stamboksförda hästars mått under 50 år, besiktningsmän.

Samtliga diplom ston under året, godkända KBI, FKP. Signaturer domare

Utmärkelser: Avelsdiplomet, stora avelspriset, hingshållarutmärkelser.

Hingstarnas fertilitet i avel under året, antal betäckta ston, antal födda föl. (mycket intressant information)

Från år 2011 finn även noterat vilken stostam stamboksfört sto och hingst härstammar från, om stostammen är känd.

Därtill läggs det in bilder som hästägarna skickar in från premieringar, olika körningar, årets hästdag m.m. som avslut i stamboken.

När man har summerat ovanstående, hävdar jag återigen att Nordsvenska stamboken är den avelsintresserades ”Bibel” där allt som hänt under ett år med Nordsvenska Hästen i avelsammanhang, körning och övrig information finns dokumenterat i stamboken just detta år och möjligheten har man, att kunna gå tillbaka och hitta saker som kan komma upp vid diskussioner, gå bara tillbaka genom åren, titta och läs det står i stamboken! Och ta vara på de gamla stamböckerna, släng dem inte! Tänk på kommande generationer som skall fortsätta att förvalta och ta tillvara vår Nordsvenska Häst.

Här kan du fördjupa dig om den nordsvenska brukshästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

 Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensk brukshäst – ett kulturarv

Den nordsvenska hästens ursprung

Avel

Betäckningsstatistik

Stamboken

Alla stamböcker

Stambokens nytta och betydelse

Antal stamboksförda ston och hingstar i fem årsintervall

Stostam

Stostammar

Vad är en stostam?

Hingstlinjer

Nordsvenska hingstlinjer/grenar

Premiering

Hästpremiernigsnämnden förr i tiden

Varukorg
Rulla till toppen