Fullmäktige

Utskick fullmäktige och postmottagare

 Här kommer lite information från styrelsen.  Protokoll nummer 3, 2022. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2022-09-27.  Protokoll nummer 4, 2022. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2022-09-27.  Inbjudan till årets Avelskonferens. 

Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat; Information om Hästdagen/Fullmäktige från Värmlands distrikt  Kallelse med handlingar till årets Fullmäktigemöte.  Kallelse har skickats idag till året fullmäktigemöte. Utskicket har gjorts till e-postadresser, om någon fullmäktigeledamot vill ha handlingarna per post, vänligen ta kontakt med sekreteraren.

Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat; Protokoll nummer 6, 2021-09-13 — 2021-10-12, godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-12-23  Inför årets distriktsårsmöten bifogas:  * Protokollsmall, distriktsårsmöte och konstituerande styrelsemöte  Motionsmall Vad innebär det att vara förtroendevald i FNH Digitala årsmöten, information om möjligheter att anordna dessa. Styrelsen godkänner att digitala årsmöten hålls under förutsättning att demokratin upprätthålls  FNH:s …

Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter Läs mer »

Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat; Protokoll nummer 3, 2021-06-14 – 2021-07-20. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-09-13.  Protokoll nummer 4, 2021-08-07. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-09-13.  Protokoll från Fullmäktigemöte 2021-08-07.  Avelskonferensen som planerades att hållas i Åsbro 2021-11-13 och 14 har flyttats fram till februari 2022. Detta på grund av det för närvarande osäkra pandemiläget. 

Varukorg
Rulla till toppen