Hästpremiernigsnämnden förr i tiden

Förr var landet indelat i fem distrikt. Varje distrikt hade sin premieringsordförande, utsedda av Kungliga Lantbruksstyrelsen. Premieringarna kunde omfatta flera dagar, eller till och med två veckor i stora distrikt med många platser.

Text skriven av Kjell Olsso

Varje premieringsordförande lämna utförliga reportage och redogjorde från premieringarna i den så kallade Blå Boken (jag har denna bok sedan 1955) som utkom varje år och utgavs av Kungliga Lantbruksstyrelsen. Dessa reportage från hingst- och stopremieringarna upphörde 1967.

Visas körda

Från år 1967 skulle alla Nordsvenska ston som var anmälda till stamboksföring visas körda för släpa eller vagn. Samma gällde för godkända privatuppfödda hingstar som skulle stamboksföras. Hingstarna på de tre uppfödningsanstalterna Umeå Lantbruksskola, Wången och Norenberg kördes ju alltid vid stamboksförningen.

Draglagsprov

Dragprov infördes på Wången hingstarna redan år 1928, nästan 40 år innan sådana prov blev obligatoriska i övriga landet. På Wången kördes det även istrav med sulky med alla godkända fyra-åringar på Alsen-sjön, detta höll man på med fram till år 1991.

Lovande hingstföl

Det fanns i Sverige tre ställen dit lovande hingstföl inköptes varje år för vidare upp födning till hingstar. Fram till 1966 visades alla ston som hade föl vid sidan fram varje år på sommarpremieringen. En del höjdes då till värdebokstav AB eller A beroende på antal visade avkommor, kvalite med mera.

Även alla godkända hingstar visades fram varje år på sommar premieringen och även dem höjdes då till AB eller A efter antalet visade avkommor och även efter hur kvaliten var på dessa.

Var det ett sto med ett lovande hingstföl vid sidan fick ägaren oftast rekommendationen av premieringsordföranden på sommarpremieringen att anmäla fölet till nedan nämnda uppfödningsanstalter. En granskning skedde senare på hösten av utsedda personer från respektive uppfödningsanstalt och de bästa fölen inköptes för vidare uppfödning till hingstar.

De sista åren innan Wången lades ner kunde det anmälas dryga 150 hingstföl på ett år från hela landet, som inköpsnämnden hade att titta på. Av dessa utvaldes ca 15-20 föl varje år.

Min åsikt är att en central uppfödningsplats för ett 10-tal föl skulle platsat även idag, många föl kanske med lite udda stammar hade då haft chans att komma fram, men då handlar det ju ochså om att kunna finansiera det hela!

Hingstuppfödningsanstalterna

I Västerbotten anlades år 1917 av Västerbottens läns Hästavelsförening vid Strömbäck, hingstuppfödning av Nordsvenska hingstar. Inköpen skedde från Västerbotten och Norrbottens län och varje år inköptes 7-8 föl.

1932 flyttades uppfödningen till Umeå Lantbruksskola och denna uppfödning slutade drygt 50 år senare, i slutet av 1960-talet. Sista hingsten som vart godkänd var Enig 1641 e. Ising 1536 f. 1966, men var såld till privatperson vid godkännandet 1969. Hingstarna hade ett (u) efter namnet, vilket betydde uppfödd på Umeå Lantbruksskola. Ett exempel, om man tittar på Léon 1936 i hingnstkatalogen 2019, finner man på mödernet Jerk (u) 1349 som var uppfödd på Umeå Lantbruksskola.

I Jämtland fanns Wången där hingstuppfödningen tog sin början 1903 och tog slut 93 år senare, år 1996. Då hade dryga 700 hingstar blivit godkända genom åren. Fölen inköptes mest från 4:e premieringsdistriktet. Men från sent 1960-tal omfattade inköpen av föl från hela landet.

Hingstarna uppfödda på Wången hade (w) efter namnet. Den sista ännu levande hingst uppfödd på Wången är Rykt (w) 1882 f. 1990.

I Värmland fanns Värmlandstuteriet Norenberg. Där började hingstuppfödningen 1918 och upphörde år 1966. De bästa av de föl som inköptes år 1964 och 1965 gjordes en överenskommelse med Wången och där inackorderades ett tiotal av dessa hingstar. Av dessa hingstar godkändes Parad 1632, helbror med Kym 1552 och Karina 19309 (mor till Tidar 1647, Uns 1650 och Åkve 1673). Sista godkända hingst år 1966 uppfödd på Norenberg var Tone 1626 f. 1963.

Hingstfölen inköptes från Värmland, Dalsland och Bohuslän, någon  enstaka från annat län. 76 hingstar godkändes under åren uppfödda på Norenberg och en av dem var Arro (ng) 1594 A-prem. född 1961 hos min far.

Hingstarna uppfödda på Norenberg hade (ng) efter namnet.

Här kan du fördjupa dig om den nordsvenska brukshästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

 Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensk brukshäst – ett kulturarv

Den nordsvenska hästens ursprung

Avel

Statistik på betäckningar

Stamboken

Alla stamböcker

Stambokens nytta och betydelse

Antal stamboksförda ston och hingstar i fem årsintervall

Stostam

Stostammar

Vad är en stostam?

Hingstlinjer

Nordsvenska hingstlinjer/grenar

Premiering

Hästpremiernigsnämnden förr i tiden

De fem distrikten från söder till norr

Jönköping, Kronoberg, Kalmar läns Norra, Kalmar läns södra, Blekinge, Kristianstad och Malmöhus län.

Halland, Göteborgs o Bohus, Älvsborgs läns Norra, Älvsborgs län Södra, Skaraborg och Örebro län.

Stockholms län och stad, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland och Västmanlands län.

Värmland, Kopparberg, Gävleborg och Jämtlands län.

Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län.

 

Varukorg
Rulla till toppen