Mätinstruktioner nordsvensk brukshäst

Att mäta nordsvenska brukshästar på premieringar och avelsvärderingar är en lång tradition och för att säkerställa att korrekta mätningar har vi tagit fram nedanstående material. Det är av yttersta vikt för den samlade statistiken, historiskt sett och för framtidens avelsarbete att måtten blir så korrekta som möjligt.

Mätinstruktionen är framtagen för dig som hästägare, mäter hästar i olika sammanhang eller vill öka dina kunskaper om mätning av den nordsvenska brukshästen. Här finner du instruktionerna på hemsidan och även som nedladdningsbar pdf, med eller utan bilder.

Föreningen Nordsvenska Hästen tog under 2022 fram en mätinstruktionsfilm för att tydligare visa hur den nordsvenska brukshästen mäts på premieringar och avelsvärderingar. Filmen finns att se längst ner på sidan.

Att mäta mankhöjd:

Hästen ska stå parallellt, framför allt med frambenen. Bakbenen ska vara placerade så parallellt som det är möjligt. Det ska vara jämn belastning på alla fyra benen.
Be hästägaren sänka hästens huvud.
Lägg fingret på mankens högsta punkt.
Be hästägaren höja hästens huvud så att hästen får sin naturliga resning.
Ställ mätkäppen i lodrätt läge bredvid hästen. Lägg tvärstickan vid fingret på hästens manke.
Kontrollera att luftblåsan är centrerad i vattenpasset.
Avläs höjden på tvärstickans underkant, ange mått i hela cm.

Att mäta bröstomfång:

Placera måttbandet bakom manken runt hästen.
Avläs bröstomfånget på måttbandet, ange mått i hela och halva cm.

Att mäta framknäets omfång:

Placera måttbandet runt framknäet på den största omkretsen.
Avläs knäomfånget på måttbandet, ange mått i hela och halva cm.

Att mäta framskenans bredd:

Mät skenbenets bredd med klavmått från sidan, omedelbart under vänster framknäet.
Avläs skenbenets bredd, ange mått med en decimal.

OBS! Notera att ett klavmått/skjutmått måste användas för att mäta framskenans bredd. Använd med fördel ett större digitalt skjutmått för att säkerställa korrekt avläsning.

Varukorg
Rulla till toppen