Medlemsträff 16/7

Den 16/7 anordnades medlemsträff hemma hos Börje Nilsson i Backa, Ljuder. Ett tjugotal medlemmar närvarade. Vi började med att fika tillsammans. Sedan hade vi en lång diskussion angående den inkomna motionen. Medlemmarna fick sedan information från styrelsen. Vi diskuterade frågan om vi ska erbjuda medlemmar profilkläder med lokalt tryck för kronoberg. Vi kom gemensamt fram till att det bästa vore att skaffa detta från riksföreningens nyss framtagna kläder. Och att då lägga till tryck med Kronoberg på de kläderna istället. Emma Norén menade att detta skulle vara möjligt. Vi pratade också om hästdagen som äger rum 5/8 i Linköping. Frågan om samåkning kom upp. Styrelsen tog upp frågan om intresse finns att åka på en dagstur med buss upp och besöka Drive Out. Det försöker vi anordna till hösten. Varje mötesdeltagare fick en lott, och så höll vi ett lotteri med fina vinster. Till slut var det dags för Börje att presentera sitt museum han byggt upp under många år. Han berättade tex om hur hökörningen har förändrats under tiden sedan Börje var liten. Hur de först hässjade höet, och sedan hur det förändrades över tid. En trevlig eftermiddag med bra diskussioner och mycket trevlig miljö!

Varukorg
Rulla till toppen