FNH Ungdom

FNH Ungdom hanterar frågor som rör ungdomarna i Föreningen Nordsvenska Hästen och jobbar nära föreningens styrelse för att bevaka den yngre generationens intressen.

FNH Ungdom ordnar bland annat med det populära FNH-lägret som hålls varje sommar. Ett annat uppdrag är att bemanna föreningens monter vid evenemang. FNH Ungdom fungerar även som bollplank för de ungdomsansvariga ute i distrikten.
Den fina almanackan är inte att förglömma heller!

 

l Kontakta FNH Ungdom

Kontakta ungdomsgruppen när du har funderingar på aktiviteter som kan locka fram de yngre!

Gruppens mailadress: fnhungdom@outlook.com

p FNH Ungdom

Vi som sitter i ungdomsgruppen är:

Sofia Martinsson, Stockholm, sammankallande tel 076 843 88 19
Erika Karlsson, Blekinge
Mathilda Adamsson, Östergötland
Elvira Nordvall, Västmanland
Adelina Svensson, Jönköping
Sofia Kjellström, Värmland
Jennie Preiholt, Västmanland