Välj en sida

Tidningen Nordsvenska Hästen

Tidningen Nordsvenska Hästen är Föreningen Nordsvenska Hästens medlemstidning. Denna utkommer med fyra nummer per år.

En medlemstidning blir till

1996 gavs det första medlemsbladet, Nordsvensken ut. I A5-format och Anders Jonsson var redaktör. Det blev dessvärre bara en utgåva.

2007 bildades tidningkommittén bestående av Tova Wallbom, Malin Gustafsson och Christel Carlsson. Två nummer om året med begränsad till 8 färgsidor av medlemstidningen Nordsvensken gavs ut.

2010 förhandlade Kåre Gustafson fram att hela tidningen skulle bli i färgtryck.

2013 beslutades att fyra nummer skulle ges ut och där blev det också namnbyte, då namnet Nordsvensken redan hade en tidning registrerad. Jan Rudeus förslag vann styrelsens röster med namnet Tidningen Nordsvenska Hästen.

Från och med nr 3 2014 blev Christel Carlsson ensam redaktör för tidningen och fortsatte arbetet som tidningsredaktör fram till nr 4 2021. I hela 15 årgångar gjore hon en mängd reportage med tillhörande vinklingar som bar en speciell prägel signerat Christel Karlsson. 

2022 tog Emma Norén över som redaktör för Tidningen Nordsvenska Hästen. 

Innehåll är varierande nordsvenskens olika användningsområde, nordsvenska hästens färger, stostammar, om stoinventering, om premieringar, hingstarna resultat, körkurser, företagsreportage med nordsvenskar, rapporter från evenemang med mera.

Skicka in material

Artiklarna i medlemstidningen bygger främst på material insänt från distrikt och medlemmar.

Bilder och text skickats separat. Vänligen inkludera ej bilder i textdokument! Är filerna stora, skicka via sprend.com eller wetransfer.com. Det går även bra att skicka materialet brevledes.

Tänk på att namnge hästarna med både namn och stamboksnummer och /eller registreringsnummer, även gärna hästens far – mor – morfar. Skriv gärna bildtexter.

Glöm inte att skriva skribenten och fotografens namn!

Material skickas till Emma Norén på tidning@nordsvensken.org