Välj en sida

Kastrering

När din häst kastrerats måste du skicka in passet till registratorn så att uppgifterna i det uppdateras.

Då hingsten kastreras skall passet och ägarbeviset/ägaruppgiften skickas till registraturen. Beroende på när passet är utfärdat görs veterinärens anteckning angående kastreringen på olika ställen i passet. När passet inkommer till registraturen kontrolleras även om hästen är urtagen livsmedelskedjan på grund av läkemedel som ej är godkända i livsmedelskedjan.

Avgift

Kostnad för ändrng i hästpasset är 400 kr. I avgiften ingår rekommenderad försändelse med förskottsbetalning.

Avgifter och kostnader betalas i förskott med SWISH till nummer 123 063 13 82, plusgiro 645 24 20-0 eller BIC/IBAN
HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

FNHs Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE

Mobil: 070-780 58 00

registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Kontakta registratorn

4 + 14 =