Föreningen Nordsvenska Hästens Stora avelspris

Priset är avsett som en påbyggnad av FNH:s avelsdiplom och utdelas till ägare av nordsvenskt sto som med premierad hingst av nordsvensk bruksras fött fler än 12 föl.

Stora avelspriset

Vid beslut om priset, som fattas av FNH:s styrelse, ska hänsyn tas, förutom till antalet föl, också till stoets ifråga köregenskaper och lynne, så långt som dessa egenskaper är säkert kända. Ett pris årligen kan utdelas. Priset kan även utdelas postumt inom tre år efter det att stoet dött. Med priset följer FNH:s avelsdiplom. Stora Avelspriset utgår form av en stor tennskål. Priset har till och med 2021 utdelats till 50 ston.

Förslag till diplomets utdelande

Förslag till diplomets utdelande ställs till styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen och kan göras av premieringsnämnd, fullmäktige i Föreningen Nordsvenska Hästen eller styrelse för hästavelsförening. Förslaget skall vara väl motiverat och skriftligt. Stopptid att inkomma med ansökningar är senast åtta veckor före årets fullmäktigemöte.

Mottagaren av priset ska vid tillfället för utdelningen var medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.

Varukorg
Rulla till toppen