Välj en sida

Olle Danhards Minnesfond

Priset instiftades år 2019 och delas ut till den fyraårshingst som erhållit högsta sammanlagda poäng, exteriör samt körprov på ordinarie avelsvärdering. Ej under åtta poäng på de tre första bedömningsmomenten i exteriör. (Typ, huvud och hals och bål, samt extremiteter.)

Om fler hingstar erhåller samma poäng och uppfyller kriteriet ovan, exteriört samt körprov, ska den som erhållit högsta poängen exteriört erhålla priset.
Om fler är likvärdiga även då ska den som fått högsta poäng på de tre första bedömningsmomenten exteriört, erhålla priset.

Ett pris per år delas ut. Priset utdelas årligen på ordinarie Fullmäktigemöte.

Priset har delats ut till;

2019 Backfors gård, Bjurholm – Tittut 2098

2020 Ellen Norrby, Gotlands Tofta – Ticktack 2108

2021 Pauline Gunnman, Alsen – Dunder 2124