En häst lämplig för nordliga Sverige

Hästavelsföreningen Södra Dalarnes Hästvänner bildades 1894 och initiativet togs av distriktsveterinär Wilhelm Hallander och förvaltaren vi Stjärnsundsegendomarne direktören Carl Brogren.

Hästuppfödare i området kring Hedemora kallades hösten samma år till sammanträde där veterinär Hallande och direktör Brogren framhöll ”att orten ägde ett ingalunda förkastligt stomaterial af ännu ensartad typ med många framstående egenskaper, sådana som styrka, lämplig storlek, vinnande steg, energi, gott lynne, förnöjsamhet samt oömhet mot den mängd ogynnsamma livsvillkor och förhållanden”. Korsningsavel framhölls som en mer riskabel avelsmetod och det vore det än mer om den lössläpptes i var mans hand.

Föreningen bildades och dess ändamål var att tillvarataga och utveckla den ”nordsvenska hästen”, en häst lämplig för nordliga Sverige och andra delar av landet med likande natur och likartade krav på draghästar.

Som mål för sitt strävande satte föreningen bildandet av en häststam, likt de bästa exemplaren på orten oblandade hästen. ”Öfvervägande brun, utan tecken, mellan 149-156 cm hög, man-vinkelmått (153 cm. medelmått), djup, jämförelsevis bred och lång men väl sluten, from, rörlig och energisk”.

På fotot ser vi stoet Freja, br., 152 cm, e. Palander u. Freja ue. Pil, ägare Johan Andersson, Nås i Hedemora. Hon kan betecknas som tämligen typisk för stostammen.

Varukorg
Rulla till toppen