Föreningen Nordsvenska Hästen 100 år!

I år, 2024 firar Föreningen Nordsvenska Hästen 100 år! Information om firande och jubileumsutställningen hittar ni på denna sidan.

Proposition för utställning

Plats: ELMIA, Jönköping Tid: 2024-07-26 till 2024-07-28 Domare: Morgan Johnsson, Tobias Sandahl och Per Ericsson 

1 Utställare ska vara medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen. 

2 På Riksutställningen får deltaga Nordsvenska Brukshästar införda i Grundstambok avd. I. 

3 Intresseanmälan ska ske på anmälningsblankett som finns på FNH:s hemsida, www.nordsvensken.org. Efter att FNH:s styrelse har beslutat om uttagning erhålls betalningsuppgifter. När betalning har skett är anmälan komplett. Anmälan av uttagna hästar registreras först efter att anmälningsavgiften är betalad. (se anmälan nedan). Vid uttagning gäller intresseanmälan som anmälan. 

4 Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte om hästen stryks eller om utställning inställs på grund av force majeure. 

5 Hästägarförsäkran är obligatorisk, skrivs på vid ankomst. 

6 Bedömning sker enligt 50-poängskalan. 

7 Föl ska ledas i grimma eller vara kopplad vid stoets högra sida. Hästar ska ledas i träns på visningsplatsen, inte i visningsgrimma. Endast föl får ledas i grimma. 

8 Minimiålder för att visa hingst är 16 år. Använd gärna hjälm. 

9 Utställningen är inte avelsvärdegrundande. 

10 Hingstar som deltar under meetinget genomgår sundhetskontroll. 

11 Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. 

12 Vid visning av häst på utställning gäller ljusblå skjorta och mörka byxor för visaren. 

Anmäl till utställning och draglagsprov!

KLASSER: 

I Treåriga ston 
II Treåriga godkända hingstar 
III 4 – 8 åriga ston 
IV 4 – 8 åriga godkända hingstar 
V 9-åriga och äldre ston 
VI 9-åriga och äldre godkända hingstar 
VII Sedvanligt draglagsprov kommer att hållas under helgen. 
VIII En valackklass kan anordnas om intresse finns, för valacker som är på plats av annan anledning än utställning 
Hästar som deltar i draglagsprov samt ston med föl vid sidan har företräde. 

ANMÄLAN: 

Intresseanmälan sker på anmälningsblankett och skickas till Annica Igemo, e-postadress sekreterare@nordsvensken.org. 
Styrelsen beslutar om vilka hästar som inbjuds att deltaga av de intresseanmälda hästarna. 
Efter anmälningstidens utgång tillskrivs hästägarna med besked om deltagande varpå deltagaravgiften ska erläggas skyndsamt. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 

Intresseanmälan ska vara FNH:s sekreterare Annica Igemo tillhanda senast 2024-06-14. 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 

OBS! Anmälningsavgift erläggs av hästägare först efter att besked om deltagande har mottagits. 
Anmälningsavgiften är 1 000 kronor per deltagande häst vilket inkluderar uppstallning fredag – söndag, utställning samt deltagande i draglagsprov. 
Faktura på 500 kronor skickas till hästägaren om boxen lämnas ostädad. 

Varukorg
Rulla till toppen