Välj en sida
Om stostammen
Nummer
58
Kommer från stoet
Engla 1751
Historia
Hingstar som tillhör

Hantel 1512, Idar 1530, Grim II 1929