Välj en sida
Om stostammen
Nummer
43
Kommer från stoet
Vega 11273
Historia
Hingstar som tillhör

Stencil 1899, Urkund 1906