Hästpass

Från och med 1 januari 2006 skall alla hästar ha hästpass. Nedan följer några punkter med vad ansökan om hästpass ska innehålla. Kom ihåg att ni själva ansvarar för att ansökan skickas in i tid!

Namnge din häst

Från 2013 får hästens namn innehålla maximalt 12 tecken (mellanslag, punkter etc inräknat). Tänk igenom namnet noga, namnbyte godkänns endast då en hingst blir godkänd för avel och namnet funnits på en sen tidigare godkänd hingst de senaste 50 åren. Det är relativt vanligt att namnet är stavat på olika sätt på ansökans olika delar.

Uppfödare

Kom ihåg att med uppfödare avses stoets ägare vid fölets födelse om inte ägaren skriftligen avsagt sig uppfödarskap, kontrollera därför att ägarändring är inskickad och utförd om ni nyligen köpt modern. Här kan du ladda ner blanketten Överlåtelse av uppfödarskap.

Fölstöd

Ansökan om bevarandestöd för svenska hästraser (fölstöd) kan göras, under förutsättning att passansökan har inkommit till registrator före 31 december för föl födda innevarande år. Ansökningsblankett medföljer passet då det utfärdas

Avgift för hästpass

Om ansökan inkommer före 1 november är kostnaden 1 000 kr inklusive porto och  postförskottsavgift, efter det kostar passet 1 400 kr inklusive porto och postförskottsavgift. Passet skickas och betalas mot postförskott. Kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta då ni får det, om inte kontakta registraturen omgående.

Ej kompletta ansökningar
För ansökningar som inte är kompletta tar vi en avgift om 300 kr inklusive moms per börjad halvtimme, faktureras hästägaren.  Läs därför noga igenom vilka handlingar du behöver bifoga för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Betäckt med mer än en hingst samma säsong

Om ert sto blivit betäckt med mer än en hingst föregående år krävs härstamningskontroll mot fader. Detta görs genom att du som uppfödare skickar in tagelprov till Husdjursgenetiska Laboratoriet vid SLU (mer information på deras hemsida). Resultatet skickas sedan in tillsammans med passansökan

Sto av annan ras

Om ditt sto är av annan ras eller om stoet är nordsvensk brukshäst och betäckt med annan ras skickas passansökan till Svenska Hästavelsförbundet, kontrollera vilka uppgifter de vill ha.

Detta ska skickas in;

Betäckningsrapport alt. registreringsansökan

Vilket som ska skickas in beror på hur hingsthållaren rapporterat in betäckningen, pappersformat eller elektronisk. Betäckningsrapporten är ett handskrivet 2/3 A4-ark medan registreringsansökan är en datautskrift. Oavsett vilken av dessa du har så ska du läsa igenom den noga, fylla i de uppgifter som saknas angående dig som uppfödare samt undertecknas.

Signalementsbeskrivning

Denna fyller id-kontrollanten i. Kontrollera att fölets namn är korrekt stavat och att kön samt id-kontrollantens underskrift finns med. På www.svehast.se finns en lista över godkända id-kontrollanter.

Chipmärkningsrapport

Även denna fyller id-kontrollanten i. Kontrollera även här ovanstående uppgifter samt att er adress är korrekt.

Tagelprov

Id-kontrollanten tar lite tagel från fölets svans och sätter detta i ett uppmärkt och förslutet kuvert.

Överblivna chipremsor

Dessa skickas in då en kommer att klistras in i passet, eventuellt övriga överblivna chipremsor arkiveras med passansökan.

Eventuell överlåtelse av uppfödarskap

Om du lånat eller lånat ut ett sto där en annan person än ägaren ska registreras som uppfödare fylles detta dokument i, det finns att ladda ner och skriva ut här alternativt beställas från registratorn.

Skicka in i tid!

Hästar som får pass efter de tidsgränser som anges i hästpassförordningen tas ur livsmedelskedjan redan vid tillverkning av hästpasset. Kom därför ihåg att skicka in ansökan i tid dvs inom 6 månader från födelsen eller senast 31 december födelseåret, beroende vilket som inträffar sist.

Skicka i rekommenderat brev!

Föreningen Nordsvenska Hästens registratur
Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 Pålänge

Kontakta

FNHs Registrator

FNH Registrator/Språngrullaansvarig
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 PÅLÄNGE
Mobil: 070-780 58 00
registrator@nordsvensken.org

Namn
E-post
Rubrik
Meddelande
Tack så mycket för ditt meddelande!
Det uppstod ett fel när meddelandet skickades. Vänligen verifiera alla fält igen.
Varukorg
Rulla till toppen