Välj en sida
Om stostammen
Nummer
62
Kommer från stoet
Trygga 2779
Historia
Hingstar som tillhör

Ånim 1342, Unter (1951)