Välj en sida
Om stostammen
Nummer
52
Kommer från stoet
Dale-Stjärna 8892
Historia
Hingstar som tillhör

Holar 1584, Maxeborken (1921)