EU-projekt

Unghingstprojekt 2019-2020. Projektmedel har  beviljats i begränsad omfattning. Projektet omfattar avelsvärdering, unghingstbedömning och unghingstutbildning under 2019 och 2020. Projektmedlen används för att delfinansiera avelsvärdering av hingstar våren 2019 och 2020, för att delfinansiera rådgivande unghingstbedömning hösten 2019 och 2020 samt bekosta bedömningstillfällen och utbildningspremier till de hingstar som blivit godkända vid unghingstutbildningsprov under 2019 och 2020. Stöd till projektet ges från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur delfinansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Föreningen Nordsvenska Hästens Kompetensutvecklings- och informationsprojekt.Föreningen Nordsvenska Hästen har sökt och beviljats stöd från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur finansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet avser FNHs Kompetensutvecklings- och informationsprojekt 2019 gäller för delfinansiering av utgivning av Riksstambok band 94, delfinansiering av Avelskonferensen 2019 och delfinansiering av utgivning av medlemstidning under 2019. Stöd har beviljats i begränsad omfattning.

Fölstöd för föl födda 2019. Projektbidrag har sökts och beviljats för föl födda 2019. Genom projektet ges ekonomiskt stöd till ägare av föl födda 2019 av raserna NSV, svensk Ardenner och Gotlandsruss. Stöd till projektet ges från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur delfinansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Varukorg
Rulla till toppen