Stoägare – glöm inte att rapportera in resultat av förra årets betäckning!

Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren
Meddela hingsthållaren resultatet av betäckningen så att denne kan skicka blanketten/talongen ”Resultat av betäckning” till dig, om du inte fick denna när du hämtade stoet. På blanketten/talongen ”Resultat av betäckning” finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt. När du meddelat hingsthållaren att ett föl fötts ska denne även skicka registreringsunderlaget (betäckningsrapporten) till dig.
OBS! Använder hingsthållaren sig av webbsprångrulla, måste du rapporter till avelsorganisationen innan registreringsunderlaget kan skapas!

Rapportering till avelsorganisationen
Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben, http://blabasen.se/sh/sto/Sto
De uppgifter du behöver ha tillgång till vid rapportering via webben är betäckningsrapportens serienummer t.ex. L12345 eller W54321 samt lösenordet. Bägge dessa uppgifter finns på talongen eller blanketten ”Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren.

Varukorg
Rulla till toppen