Välj en sida

Årsmöte Uppland 17 april 2021

Årsmötet har vi lagt lite senare än vanligt, detta coronaår, med förhoppningen att vi ska kunna hålla till utomhus. Plats och klockslag är inte beslutat ännu, men kommer att annonseras här så snart det finns besked. Kallelse kommer också i nästa UrMulen. Boka datumet så länge!