Vill du vara med och hjälpa oss?

Vi söker dig som äger 1-3 nordsvenska ston i fertil ålder (3-15 år) som valt att inte betäcka eller betäcker sällan. Du behöver inte vara medlem i FNH.

2020 genomförde föreningen en omfattande enkätundersökning för att få en närmare inblick i användandet och hållningen av den nordsvenska brukshästen. Enkätsvaren har gett oss ett bra underlag för vilka områden vi behöver fokusera på för framtida arbete.

Att utläsa av svaren i enkäten så betäcker 45 % sina ston vart tredje år eller mer sällan. Följdfrågan svar på vad den främsta anledningen eller hindret till att man inte betäcker har gett oss en god inblick i ämnet men nu vill vi djupdyka i den för att se vad vi som förening kan göra för att främja att fler väljer att avla på sina ston.

Vi kommer att sätta ihop en grupp om 10-20 personer som uppfyller kriterierna ovan för att samtala i ämnet och få en ännu djupare inblick. Möten kommer att ske digitalt med föreningens PR-ansvariga.

Vill du vara med och hjälpa oss? Skicka ett mail till pr@nordsvensken.org där du presenterar dig själv och dina hästar.

Varukorg
Rulla till toppen