Viktig information inför årets sommarpremieringar

Information om från Svenska Häsästavelsförbundet gällande Sommarpremieringarna med anledning av corona (covid-19)

Den 1 juni kom det nya restriktioner för arrangemang. Vår tolkning efter besked 1 juni är att vi kan ha maximalt 100 personer i taget på premieringsplatsen. Vi har därför valt att justera upplägget för premieringarna 2021 och hoppas att detta ska underlätta för samtliga inblandade.

Vi håller, som tidigare sagt, alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 70 anmälda hästar som nu kan komma att delas upp i två block. Vid överskridet maxantal förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annat premieringstillfälle. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren. Flytt av häst är då kostnadsfri. Vi debiterar 500 kr för flytt av häst på egen begäran. Denna avgift faktureras i efterhand. Om hästägaren väljer att istället stryka sin häst betalas anmälningsavgiften tillbaka.

Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Information om detta kommer att stå i katalogen. 

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda hästar flyttas till annat premieringstillfälle. Hästägaren/anmälaren blir då kontaktad.

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga. 

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet. De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp.

Hästägaren ska utan dröjsmål lämna platsen så snart denne är klar för dagen.

Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Det gäller fortsatt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information. https://svehast.se/

Varukorg
Rulla till toppen