Viktig information gällande årets sommarpremieringar

Information om Sommarpremieringarna med anledning av corona (covid-19) från Svenska Hästavelsförbundet!

Den 1 juli kom det nya restriktioner för arrangemang. Vår tolkning efter besked 1 juli är att vi kan ha maximalt 600 personer i taget på premieringsplatsen. Vi har därför valt att justera upplägget för premieringarna 2021 och hoppas att detta ska underlätta för samtliga inblandade.

Vi håller, som tidigare sagt, alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 70 anmälda hästar. De platser där katalogerna är klara och som har blocktider följer dessa. Skillnaden är att man inte måste lämna platsen skyndsamt. Vid överskridet maxantal förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annat premieringstillfälle. Flytt av häst är då kostnadsfri. Om hästägaren väljer att istället stryka sin häst betalas anmälningsavgiften tillbaka. Vi debiterar 500 kr för flytt av häst på egen begäran. Denna avgift faktureras i efterhand. 

Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Information om detta kommer att stå i katalogen. 

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda hästar flyttas till annat premieringstillfälle.

Tidigare regel om 2 personer/anmäld häst är nu borttagen. Det är därmed möjligt att ta emot publik så länge det totala antalet människor på premieringsplatsen inte överskrider 600 personer. Där läktare förekommer måste det finnas anvisade platser. Sällskap om max 8 personer gäller samt erforderligt avstånd till nästkommande sällskap.

Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Det gäller fortsatt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan givetvis restriktionerna förändras igen. Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information. https://svehast.se/

Med hopp om en trevlig premieringssommar!

Varukorg
Rulla till toppen