Viktig information från FNHs registrator!

Då Jordbruksverket infört krav på att samtliga hästar ska registreras på den anläggning de befinner sig har landets avelsorganisationer fått ett omfattande arbete på sig att kontrollera och korrigera uppgifter i Blå basen, detta för att en korrekt överläsning ska kunna ske till den centrala hästdatabasen. 

Vi lägger in uppgifter om registreringsnummer, uppfödare och födelseland i först hand, jag försöker även att korrigera och lägga till övriga uppgifter i den omfattning som är möjligt, mitt mål är en så komplett databas som möjligt. I det här arbetet har det kommit fram att väldigt många äldre hästar fortfarande saknas pass. Jag vill som registrator uppmana er som vet att er häst saknar pass att ta kontakt med en id-kontrollant för att denne skall kunna utföra en signalementsbeskrivning samt chipmärka er häst så snart som möjligt. Lista på godkända id-kontrollanter finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se

Till min stora glädje ser jag att bilder på årets föl börjar dyka upp och till er som får föl i början av säsongen har jag en önskan om att ni skickar in ansökan om pass så snart som möjligt, vanligtvis inkommer en stor andel passansökningar i oktober månad vilket gör väntetiden längre då.

Hälsningar Anna-Caisa Lindbäck, FNH:s registratur

Varukorg
Rulla till toppen