Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat;

  • Information om Hästdagen/Fullmäktige från Värmlands distrikt 
  • Kallelse med handlingar till årets Fullmäktigemöte. 

Kallelse har skickats idag till året fullmäktigemöte. Utskicket har gjorts till e-postadresser, om någon fullmäktigeledamot vill ha handlingarna per post, vänligen ta kontakt med sekreteraren.

Varukorg
Rulla till toppen