Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat;

  • Protokoll nummer 6, 2021-09-13 — 2021-10-12, godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-12-23 

Inför årets distriktsårsmöten bifogas: 

* Protokollsmall, distriktsårsmöte och konstituerande styrelsemöte 

  • Motionsmall
  • Vad innebär det att vara förtroendevald i FNH
  • Digitala årsmöten, information om möjligheter att anordna dessa. Styrelsen godkänner att digitala årsmöten hålls under förutsättning att demokratin upprätthålls 
  • FNH:s lathund för Skypemöten 
  • FNH:s mötesguide 
  • Information om medlemsantal 2021-12-30 vilka ligger till grund för antal fullmäktigeledamöter på årets Fullmäktigemöte 

Tyvärr har Avelskonferensen, som var planerad att hållas i februari 2022, ställts in på grund av den ökande smittan av covid-19. 

Varukorg
Rulla till toppen