Utskick fullmäktige och styrelsens ledamöter

Utskicket innehåller bland annat;

  • Protokoll nummer 3, 2021-06-14 – 2021-07-20. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-09-13. 
  • Protokoll nummer 4, 2021-08-07. Godkänt och justerat på styrelsemöte 2021-09-13. 
  • Protokoll från Fullmäktigemöte 2021-08-07. 

Avelskonferensen som planerades att hållas i Åsbro 2021-11-13 och 14 har flyttats fram till februari 2022. Detta på grund av det för närvarande osäkra pandemiläget. 

Varukorg
Rulla till toppen