Till alla ungdomar – dags att söka till HUL – Hästnäringens Unga Ledare

📌 Vem kan söka – förkunskapskrav
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18 – 26 år. Du är intresserad av att utveckla dig själv och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

📌 Mål och bakgrund till ledarskapsprogrammet
HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerande nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

📌 Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa en gemensam värdegrund och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet ”HUL:are” har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 60-tal ungdomar.

📌 Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2023 med fyra fysiska träffar och däremellan digitala träffar. De digitala träffarna kommer att genomföras under vardagskvällar i möjligaste mån. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t.ex. analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc.

📌 Ansökan och antagning
Anmälan sker till petra@svehast.se och ska vara inlämnad senast den 22 januari. Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer senast 11 mars. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer här:
https://hastnaringen.se/sok-till-utbildningen-hastnaringens-unga-ledare-2023/

Varukorg
Rulla till toppen