Välj en sida

Hasse-kurs i Faringe

Körkurs med Hans Sidbäck, i Faringe. Från fredag eftermiddag till söndag kväll. Mer info och anmälan hos Cecilia.