Skänka till hästloppis?

Vill du vara med och bidra till FNH Upplands fortsatta arbete att bibehålla kulturarvet och vår fantastiska hästras? 2024 fyller Föreningen Nordsvenska hästen 100 år. Här i distriktet FNH Uppland planerar vi ett firande av 100-års jubileet den 16 juni. Se mer om det i en egen notis här på hemsidan. I samband med firandet […]

Skänka till hästloppis? Läs mer »