Årsmöte

Årsmöte i FNH Kronoberg ägde rum den 2 april. Ett tjugotal medlemmar närvarade. Vi tackade av avgående ledamöter i styrelsen och delade ut utmärkelser. Anna Berglund som tyvärr inte kunde närvara på plats, som varit vår ordförande under många år!  Christina & Magnus Björkman som också ingått i styrelsen flera år!  Stort Tack till er …

Årsmöte Läs mer »